Αρχική » Προγράμματα » Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή » Μέσα επικοινωνίας » ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ Ε.Κ.Π.Α. ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ Ε.Κ.Π.Α. ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Μέσο: ΕΔΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ημ. Έκδοσης: Ιούλιος 2013
Ημ. Αποδελτίωσης: Ιούλιος 2013
Σελίδα: 17

Μετάβαση στο περιεχόμενο