Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας
Τμήμα Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού
Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Δρ. Ευαγγελία Χαρμανδάρη, MD, MSc, PhD, MRCP(UK), CCST(UK), Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Α' Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η κ. Ευαγγελία Χαρμανδάρη αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως πρώτη του έτους της. Ειδικεύθηκε στην Γενική Παιδιατρική στην Αγγλία και είναι κάτοχος του πιστοποιητικού εκπαίδευσης ‘Membership of Royal College of Physicians [MRCP(UK)]’ (1996). Στη συνέχεια εξειδικεύθηκε στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία στο Κέντρο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού του Λονδίνου, στα Νοσοκομεία The Middlesex Hospital, Great Ormond Street Hospital for Children, και University College Hospital. Στα Νοσοκομεία αυτά πραγματοποίησε την διδακτορική της διατριβή στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία. Οι ακαδημαϊκές της σπουδές περιλαμβάνουν Μάστερ Επιστημών στην Κλινική Παιδιατρική και Διδακτορική Διατριβή στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία, τα οποία χορηγήθηκαν από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου το 1998 και 2001 αντίστοιχα. Πραγματοποίησε τις μεταδιδακτορικές της σπουδές στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NICHD/NIH) στις ΗΠΑ (2000-2004). Επίσης εργάστηκε ως Διευθύντρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας στα Νοσοκομεία St. James' University Hospital and Leeds General Infirmary, Leeds, UK (2006-2007).

Η κ. Χαρμανδάρη είναι επίσης κάτοχος των πιστοποιητικών εκπαίδευσης ‘Certificate of Completion of Specialist Training in General Pediatrics (CCST-General Pediatrics)’, και ‘Certificate of Completion of Specialist Training in Pediatric Endocrinology’ (CCST-Pediatric Endocrinology), τα οποία απονεμήθηκαν από το Royal College of Pediatrics and Child Health, London, UK. Επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από 15 χρόνα παραμονής στην Αγγλία και στις ΗΠΑ, ως Ερευνήτρια στο Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Κέντρο Κλινικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (IIBEEA) (2007-2010).

Από το 2011 είναι μέλος ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική Ενδοκρινολογία" και εργάζεται στην Α' Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία". Τον Ιούλιο του 2015 εξελέγη στη βαθμίδα του Καθηγητή Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας. Επίσης, παραμένει επιστημονική υπεύθυνη του Εργαστηρίου Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ως συνεργαζόμενη ερευνήτρια του Ιδρύματος.

Η κ. Χαρμανδάρη είναι Πρόεδρος της Επιτροπής έγκρισης χορήγησης Αυξητικής Ορμόνης του Νοσοκομείου Παίδων ‘Η Αγία Σοφία’ και μέλος Ευρωπαΐκών Εταιρειών σχετικά με την ασφάλεια χορήγησης Αυξητικής Ορμόνης σε παιδιά και εφήβους. Επίσης, είναι μέλος των Clinical Practice Committee και ESPE Science School της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας (European Society for Pediatric Endocrinology, ESPE).

Έχει δημοσιεύσει 70 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, οι οποίες έχουν λάβει ~2000 αναφορές (h-index=26, total impact factor=350). Επίσης, έχει δημοσιεύσει 1 βιβλίο, 39 κεφάλαια σε βιβλία, και 105 περιλήψεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Το 2007 τιμήθηκε για την έρευνά της με το ‘Henning Andersen Prize’ της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας (European Society for Pediatric Endocrinology, ESPE).

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης της Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία
  Certificate of Completion of Specialist Training in Pediatric Endocrinology
  Royal College of Paediatrics and Child Health, London, UnitedKingdom
  Χορηγήθηκε: 5 Σεπτεμβρίου, 2005
 • Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης της Εκπαίδευσης στην Γενική Παιδιατρική
  Certificate of Completion of Specialist Training in General Pediatrics
  Royal College of Paediatrics and Child Health, London, UnitedKingdom
  Χορηγήθηκε: 5 Σεπτεμβρίου, 2005

 • Διδακτορικό Δίπλωμα Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας
  London Centre for Pediatric Endocrinology

  University of London, London, United Kingdom
  Tίτλος Διατριβής: "Congenital Adrenal Hyperplasia: The Influence of Puberty on Cortisol Pharmacokinetics"
  Επιβλέποντες Καθηγητές: Professor Charles G. D. Brook, Professor Peter C. Hindmarsh
  Χορηγήθηκε: 31 Ιουλίου, 2001

 • Master of Science in Clinical Pediatrics
  University of London, London, United Kingdom
  Χορηγήθηκε: 1 Νοεμβρίου, 1998

 • Ειδικότητα Παιδιατρικής
  Α΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Χορηγήθηκε: 21 Νοεμβρίου, 1996

 • Membership of Royal College of Physicians [MRCP (UK)], Part II
  London, United Kingdom
  Χορηγήθηκε: 25 Ιουνίου, 1996

 • Membership of Royal College of Physicians [MRCP (UK)], Part I
  London, United Kingdom
  Χορηγήθηκε: 12 Ιουλίου, 1994

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1982 - 1988:
Ιατρική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Πτυχίο Ιατρικής «9.2, Άριστα»
Ετήσιες υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης

1997 – 2000:
London Centre for Pediatric Endocrinology
Great Ormond Street Hospital for Children & The Middlesex Hospital
University College London, University of London, UK
Δίπλωμα Διαδακτορικής Διατριβής

2000 – 2004:
Pediatric and Reproductive Endocrinology Branch
National Institute of Child Health and Human Development
National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA.
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ

 • Υποτροφία ΙΚΥ:
  1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988
 • Henning Andersen Prize
  European Society for Pediatric Endocrinology, June 2007

 • Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
  1ο Βραβείο Ερευνητικού Πρωτοκόλλου στην Παιδοενδοκρινολογία, 2010

 • Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
  1ο Βραβείο Ερευνητικού Πρωτοκόλλου στην Παιδοενδοκρινολογία, 2012

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

 • Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων ‘Αγία Σοφία’

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 1. Κλινική Εμπειρία στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία

  • Διευθύντρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας
   St. James’s University Hospital and Leeds General Infirmary, Leeds, United Kingdom
   24 Ιουλίου, 2006 – 16 Απριλίου, 2007

  • Επιμελήτρια στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία
   London Centre for Paediatric Endocrinology and Metabolism
   Great Ormond Street Hospital for Children and The Middlesex Hospital
   University College London, London, United Kingdom
   1 Σεπτεμβρίου, 1997 – 30 Νοεμβρίου 2000 και 6 Σεπτεμβρίου, 2004 – 5 Μαρτίου, 2006

 2. Ερευνητική Εμπειρία στην Κλινική και Μοριακή Ενδοκρινολογία

  • Ερευνήτρια στην Ενδοκρινολογία και Μεταβολικά Νοσήματα
   Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
   Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
   1 Ιουνίου, 2007 – 1 Φεβρουαρίου, 2012

  • Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Μοριακή Βιολογία
   Pediatric and Reproductive Endocrinology Branch
   National Institute of Child Health and Human Development
   National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA
   1 Δεκεμβρίου, 2000 – 4 Σεπτεμβρίου, 2004 και 5 Μαΐου, 2006 – 15 Ιουλίου, 2007

  • Διδακτορική Ερευνήτρια στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία
   London Centre for Paediatric Endocrinology and Metabolism
   Great Ormond Street Hospital for Children and The Middlesex Hospital
   University College London, London, United Kingdom
   1 Σεπτεμβρίου, 1998 – 30 Νοεμβρίου 2000

 3. Κλινική Εμπειρία στην Γενική Παιδιατρική

  • Επιμελήτρια στην Γενική Παιδιατρική
   Basildon Hospital, Basildon, and Queen Elizabeth Hospital for Children
   London, United Kingdom
   1 Σεπτεμβρίου, 1995 – 31 Αυγούστου 1997

  • Ειδικευόμενη στην Γενική Παιδιατρική
   Rotation through the following Hospitals: Alder Hey Children’s Hospital, Withington Hospital, Hope Hospital, Preston Royal Hospital, Pontefract General Infirmary, England United Kingdom
   1 Αυγούστου 1992 – 31 Αυγούστου 1995

   Νοσοκομείο Λοιμωδών Νοσημάτων Θεσσαλονίκης
   1 Ιουλίου, 1990 – 31 Ιουλίου 1992


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Refereed Journal Papers
 1. Charmandari E, Brook CGD. 20 years of experience in idiopathic central diabetes insipidus. Lancet 1999; 353 (9171): 2212-2213.

 2. Koziell A, Charmandari E, Hindmarsh PC, Scambler P, Brook CGD. Frasier syndrome and the Wilm’s tumour suppressor Gene. Clinical Endocrinology (Oxford) 2000; 52(4): 519-524.

 3. Charmandari E, Meadows N, Patel M, Johnston A, Benjamin N. Plasma nitrate concentrations in patients with infective and non-infective enteritis. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2001; 32(4): 423-427.

 4. Charmandari E. Is hydrocortisone clearance 50% slower in the evening than in the morning? Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2001; 86(2): 948-949.

 5. Charmandari E, Johnston A, Brook CGD, Hindmarsh PC. Bioavailability of oral hydrocortisone in patients with congenital adrenal hyperplasia. Journal of Endocrinology 2001; 169(1): 65-70.

 6. Charmandari E, Hindmarsh PC, Johnston A, Brook CGD. Alterations in cortisol pharmacokinetics at puberty. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2001; 86(6): 2701-2708.

 7. Charmandari E, Lichtarowicz-Krynska E, Hindmarsh PC, Aynsley-Green A, Brook CGD. Congenital adrenal hyperplasia: management during critical illness. Archives of Disease in Childhood 2001;85(1): 26-28.

 8. Charmandari E, Pincus SM, Matthews DR, Dennison E, Fall CHD, Hindmarsh PC. Joint growth hormone and cortisol spontaneous secretion is more asynchronous in older females than their male counterparts. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2001; 86(7): 3393-3399.

 9. Charmandari E, Matthews DR, Johnston A, Brook CGD, Hindmarsh PC. Serum cortisol and 17-hydroxyprogesterone interrelation in classic 21-hydroxylase deficiency: Is current replacement therapy satisfactory? Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2001; 86(10): 4679-4685.

 10. Charmandari E, Dattani MT, Perry LA, Hindmarsh PC, Brook CGD. Kinetics and effect of percutaneous administration of dihydrotestosterone in children. Hormone Research 2001; 56(5-6): 177-181.

 11. Charmandari E, Brook CGD, Hindmarsh PC. Why is management of patients with classical congenital adrenal hyperplasia more difficult at puberty? Archives of Disease in Childhood 2002; 86(4): 266-269.

 12. Charmandari E, Weise M, Bornstein SR, Eisenhofer G, Keil MF, Chrousos GP, Merke DP. Children with classic congenital adrenal hyperplasia have elevated serum leptin concentrations and insulin resistance: Potential clinical implications. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2002; 87(5): 2114-2120.

 13. Charmandari E, Pincus SM, Matthews DR, Johnston A, Brook CGD, Hindmarsh PC. Oral hydrocortisone administration in children with classic 21-hydroxylase deficiency leads to more synchronous joint GH and cortisol Secretion. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2002; 87(5): 2238-2244.

 14. Charmandari E, Johnston A, Honour JW, Brook CGD, Hindmarsh PC. Treatment with flutamide decreases cortisol clearance: implications for therapy in congenital adrenal hyperplasia. Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism 2002;15(4): 435-439.

 15. Charmandari E, Eisenhofer G, Mehlinger SL, Carlson A, Wesley R, Keil MF, Chrousos GP, New MI, Merke DP. Adrenomedullary function may predict phenotype and genotype in classic 21-hydroxylase deficiency. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2002; 87(7): 3031-3037.

 16. Charmandari E, Calis KA, Keil MF, Mohassel MR, Remaley A, Merke DP. Flutamide decreases cortisol clearance in patients with congenital adrenal hyperplasia. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2002; 87(7): 3197-3200.

 17. Kino T, Vottero A, Charmandari E, Chrousos GP. Familial/sporadic glucocorticoid resistance syndrome and hypertension. Annals of the New York Academy of Sciences 2002; 970: 101-111.

 18. Spoudeas HA, Charmandari E, Brook CGD. Hypothalamo-pituitary-adrenal axis integrity after radiotherapy for childhood posterior fossa tumours. Medical and Pediatric Oncology 2003; 40(4): 224-229.

 19. Charmandari E, Kino T, Souvatzoglou E, Chrousos GP. Pediatric stress: Hormonal mediators and stress response. Hormone Research 2003; 59(4): 161-179.

 20. Roche E, Charmandari E, Dattani MT, Hindmarsh PC. Blood pressure in children and adolescents with congenital adrenal hyperplasia (21-hydroxylase deficiency) – A preliminary report. Clinical Endocrinology (Oxford) 2003; 58(5): 589-596.

 21. Kino T, DeMartino M, Charmandari E, Mirani M, Chrousos GP. Tissue glucocorticoid resistance/hypersensitivity syndromes. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2003; 85(2-5): 457-467.

 22. Charmandari E, Pincus SM, Matthews DR, Johnston A, Brook CGD, Hindmarsh PC. Sexual dimorphism in the synchrony of joint growth hormone and cortisol secretion in children with classic 21-hydroxylase deficiency. Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism 2003; 16(8): 1119-1130.

 23. Kino T, Charmandari E, Chrousos GP. Basic and clinical implications of glucocorticoid action – Focus on development: Conference Proceedings. Hormone and Metabolic Research 2003; 35(10): 628-648.

 24. Chrousos GP, Charmandari E, Kino T. Glucocorticoid action networks: An introduction to systems biology. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2004; 89(2): 563-564.

 25. Weise M, Mehlinger SL, Drinkard B, Rawson E, Charmandari E, Hiroi M, Eisenhofer G, Yanovski J, Chrousos GP, Merke DP. Patients with classic congenital adrenal hyperplasia have decreased epinephrine reserve and defective glucose elevation in response to high intensity exercise. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2004; 89(2): 591-597.

 26. Charmandari E, Kino T, Vottero A, Souvatzoglou E, Bhattacharyya N, Chrousos GP. Natural glucocorticoid receptor mutants causing generalized glucocorticoid resistance: molecular genotype, genetic transmission and clinical phenotype. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2004; 89(4): 1939-1949.

 27. Charmandari E, Merke DP, Negro PJ, Keil MF, Martinez PE, Haim A, Gold PW, Chrousos GP. Endocrinologic and psychologic evaluation of 21-hydroxylase deficiency carriers and matched normal subjects: evidence for physical and/or psychologic vulnerability to stress. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2004; 89(5): 2228-2236.

 28. Charmandari E, Kino T, Chrousos GP. Glucocorticoids and their actions. Annals of the New York Academy of Sciences 2004; 1024: 1-8.

 29. Charmandari E, Kino T, Chrousos GP. Familial/Sporadic glucocorticoid resistance: Clinical phenotype and molecular mechanisms. Annals of the New York Academy of Sciences 2004; 1024: 168-181.

 30. Weise M, Mehlinger SL, Drinkard B, Rawson E, Charmandari E, Chrousos GP, Merke DP. Stress dose of hydrocortisone is not beneficial in patients with classic congenital adrenal hyperplasia undergoing short-term high-intensity exercise. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2004; 89(8): 3670-3684.

 31. Charmandari E, Brook CGD, Hindmarsh PC. Classic congenital adrenal hyperplasia and puberty. European Journal of Endocrinology 2004; 151 Suppl 3: U77-82.

 32. Charmandari E, Chrousos GP, Ichijo T, Bhattacharyya N, Vottero A, Souvatzoglou E, Kino T. The human glucocorticoid receptor (GR) b isoform suppresses the transcriptional activity of GRa by interfering with formation of active coactivator complexes. Molecular Endocrinology 2005; 19(1): 52-64.

 33. Kino T, DeMartino MU, Charmandari E, Outas T, Ichijo T, Pavlakis GN, Chrousos GP. The human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1) accessory protein Vpr inhibits the effect of insulin on the Foxo subfamily of Forkhead transcription factors by interfering with their binding to 14-3-3 proteins: Potential clinical implications regarding the insulin resistance of HIV-1-infected patients. Diabetes 2005; 54(1): 23-31.

 34. Charmandari E, Chrousos GP, Merke DP. Pituitary adenoma with adrenocorticotropin hypersecretion following bilateral adrenalectomy in a patient with classic 21-hydroxylase deficiency. Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism 2005; 18(1): 97-101.

 35. Charmandari E, Tsigos C, Chrousos GP. Endocrinology of the stress response. Annual Reviews of Physiology 2005; 67: 259-284.

 36. Charmandari E, Raji A, Kino T, Ichijo T, Tiulpakov A, Zachman K, Chrousos GP. A novel point mutation in the ligand-binding domain (LBD) of the human glucocorticoid receptor (hGR) causing generalized glucocorticoid resistance: The importance of C-terminus of hGR LBD in conferring transactivational activity. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2005; 90(6): 3696-3705.

 37. Kino T, Liu SH, Charmandari E, Chrousos GP. Clucocorticoid receptor mutants demonstrate increased motility inside the nucleus of living cells: Time of fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) is an integrated measure of receptor function. Molecular Medicine 2004; 10(7-12): 80-88.

 38. Charmandari E, Kino T, Ichijo T, Zachman K, Alatsatianos A, Chrousos GP. Functional characterization of the natural human glucocorticoid receptor (hGR) mutants hGRaR477H and hGRaG679S associated with generalized glucocorticoid resistance. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2006; 91(4): 1535-1543.

 39. Kino T, Souvatzoglou E, Charmandari E, Ichijo T, Driggers P, Mayers C, Alatsatianos A, Manoli I, Westphal H, Chrousos GP, Segars JH. RHO family guanine nucleotide exchange factor BRX couples extracellular signals to the glucocorticoid signaling system. Journal of Biological Chemistry 2006; 281(14): 9118-9126.

 40. Charmandari E, Chrousos GP. Metabolic syndrome manifestations in classic congenital adrenal hyperplasia: Do they predispose to atherosclerotic cardiovascular disease and secondary polycystic ovary syndrome? Annals of the New York Academy of Sciences 2006; 1083: 37-53.

 41. Leong GM, Abad V, Charmandari E, Reynolds JC, Hill S, Chrousos GP, Nieman LK. Effects of child- and adolescent-onset endogenous Cushing syndrome on bone mass, body composition, and growth: a 7-year prospective study into young adulthood. Journal of Bone and Mineral Research 2007; 22(1): 110-118.

 42. Charmandari E, Kino T. Novel causes of generalized glucocorticoid resistance. Hormone and Metabolic Research 2007; 39(6): 445-450.

 43. Charmandari E, Kino T, Ichijo T, Jubiz W, Mejia L, Zachman K, Chrousos GP. A novel point mutation in helix11 of the ligand-binding domain of the human glucocorticoid receptor gene causing generalized glucocorticoid resistance. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2007; 92(10): 3986 - 90.

 44. Charmandari E, Kino T, Ichijo T, Chrousos GP. Generalized Glucocorticoid Resistance: Clinical aspects, molecular mechanisms and implications of a rare genetic disorder. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2008; 93(5): 1563-72.

 45. Kino T, Ichijo T, Zachman K, Chrousos GP, Charmandari E. A novel point mutation in the amino terminal domain of the human glucocorticoid receptor (hGR) gene enhancing hGR-mediated gene expression. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2008; 93(12): 4963-8.

 46. Chrousos GP, Kino T, Charmandari E. Evaluation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis function in childhood and adolescence. Neuroimmunomodulation 2009; 16(5): 272-283.

 47. Charmandari E, Chrousos GP, Kino T. Identification of natural human glucocorticoid receptor (hGR) mutations or polymorphisms and their functional consequences at the hormone-receptor interaction level. Methods in Molecular Biology 2009; 590:33-60.

 48. Nicolaides N, Galata Z, Chrousos GP, Charmandari E. The glucocorticoid receptor: Evolution, structure and molecular basis of biologic function. Steroids 2010; 75(1):1-12.

 49. Charmandari E, Kino T. Chrousos Syndrome: A Seminal Report, a Phylogenetic Enigma and the Clinical Implications of Glucocorticoid Signaling Changes. European Journal of Clinical Investigation 2010; 40(10): 932-42.

 50. Galata Z, Moschonis G, Makridakis M, Dimitraki P, Nicolaides N, Manios Y, Bartzeliotou A, Chrousos GP, Charmandari E. Plasma proteomic analysis in overweight and obese children. European Journal of Clinical Investigation 2011; 41(12): 1275-83.

 51. Charmandari E. Primary generalized glucocorticoid resistance and hypersensitivity. Hormone Research 2011; 76(3): 145-55.

 52. Charmandari E, Chrousos GP, Lambrou GI, Pavlaki A, Koide H, Ng SSM, Kino T. Peripheral CLOCK regulates target-tissue glucocorticoid receptor transcriptional activity in a circadian fashion in man. PLoS One 2011; 6(9): e25612.

 53. Kino T, Charmandari E, Chrousos GP. Glucocorticoid receptor: Implications for rheumatic diseases. Clinical and Experimental Rheumatology, 2011; 29(5 Suppl 68): S32-41.

 54. Charmandari E, Sertedaki A, Kino T, Merakou C, Hoffman DA, Hatch MM, Hurt DE, Lin L, Xekouki P, Stratakis CA, Chrousos GP. A novel point mutation in the KCNJ5 gene causing primary hyperaldosteronism and early-onset autosomal dominant hypertension. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2012; 97(8): E1532-9.

 55. Moschonis G, Chrousos GP, Lionis C, Mougios V, Manios Y; Healthy Growth Study group (Charmandari E). Association of total body and visceral fat mass with iron deficiency in preadolescents: the Healthy Growth Study. British Journal of Nutrition 2012; 108(4): 710-9.

 56. Charmandari E. Primary generalized glucocorticoid resistance and hypersensitivity: the end-organ involvement in the stress response. Science Signaling 2012; 5(244): pt5.

 57. Charmandari E, Achermann JC, Carel JC, Soder O, Chrousos GP. Stress response and child health. Science Signaling 2012; 5(248): mr1.

 58. Birbilis M, Moschonis G, Mougios V, Manios Y; Healthy Growth Study’ group (Charmandari E). Obesity in adolescence is associated with perinatal risk factors, parental BMI and sociodemographic characteristics. European Journal of Clinical Nutritian 2013; 67(1): 115-21.

 59. Charmandari E Kino T, Chrousos G. Primary generalized glucocorticoid resistance (Chrousos syndrome) and hypersensitivity. Endocrine Development 2013; 24: 67-85.

 60. Peters CJ, Hill N, Dattani MT, Charmandari E, Matthews DR, Hindmarsh PC. Deconvolution Analysis Of 24h Serum Cortisol Profiles Informs The Amount And Distribution Of Hydrocortsione Replacement Therapy.Clin Endocrinol (Oxf). 2013; 78(3): 347-51.

 61. Roberts ML, Kino T, Nicolaides NC, Hurt DE, Katsantoni E, Sertedaki A, Komianou F, Kassiou K, Chrousos GP, Charmandari E. A Novel Point Mutation in the DNA-Binding Domain (DBD) of the Human Glucocorticoid Receptor Causes Primary Generalized Glucocorticoid Resistance by Disrupting the Hydrophobic Structure of its DBD. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2013; 98(4): E790-5.

 62. Manios Y, Birbilis M, Moschonis G, Birbilis G, Mougios V, Lionis C, Chrousos GP; “Healthy Growth Study” group (Charmandari E).Childhood Obesity Risk Evaluation based on perinatal factors and family sociodemographic characteristics: CORE index. European Journal of Pediatrics 2013; 172(4): 551-5.

 63. Androutsos O, Moschonis G, Koumpitski A, Mantzou A, Roma-Giannikou E, Chrousos GP, Manios Y, Kanaka-Gantenbein C; “Healthy Growth Study” Group (Charmandari E). The correlation of right 2D:4D finger length ratio to the low-grade inflammation marker IL-6 in children. The Healthy Growth Study. Early Human Development 2014; 90(1): 61-5.

 64. Nicolaides NC, Roberts ML, Kino T, Braatvedt G, Hurt DE, Katsantoni E, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. A Novel Point Mutation of the Human Glucocorticoid Receptor Gene Causes Primary Generalized Glucocorticoid Resistance through Impaired Interaction with the LXXLL Motif of the p160 Coactivators: Dissociation of the Transactivating and Transreppressive Activities. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2014; (Epub ahead of print).

 65. Manios Y, Moschonis G, Papandreou C, Siatitsa PE, Iatridi V, Lidoriki I, Lionis C, Chrousos GP; Healthy Growth Study group (Charmandari E). Female sex, small size at birth and low family income increase the likelihood of insulin resistance in late childhood: the Healthy Growth Study. Pediatric Diabetes 2014; 15(1): 41-50.

 66. Charmandari E, Nicolaides N, Chrousos GP. Adrenal Insufficiency. Lancet 2014; (Epub ahead of print).

B. Books
 1. Charmandari E, Chrousos GP. Adrenal Insufficiency. In Encyclopedia of Endocrine Diseases. Luciano Martini (ed), Elsevier, San Diego, CA, USA. 2004; pages 75-80.

 2. Charmandari E, Kino T, Chrousos GP. Glucocorticoid Receptor. In Encyclopedia of Endocrine Diseases. Luciano Martini (ed), Elsevier, San Diego, CA, USA. 2004; pages 229-234.

 3. Charmandari E, Chrousos GP. Glucocorticoids, Overview. In Encyclopedia of Endocrine Diseases. Luciano Martini (ed), Elsevier, San Diego, CA, USA. 2004; pages 253-259.

 4. Charmandari E, Kino T, Chrousos GP. Glucocorticoids. In Neonatal and Pediatric Pharmacology, 3rd Edition. Yaffe SJ and Aranda JV (eds), Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, USA. 2004; pages 713-726.

 5. Kino T, Charmandari E, Chrousos GP. Glucocorticoid action - Basic and clinical implications. Annals of the New York Academy of Sciences 2004; Volume 1024; pages 1-221.

 6. Charmandari E, Chrousos GP, Merke DP. Classic Congenital Adrenal Hyperplasia. In Adrenal Glands: Diagnostic Aspects and Surgical Therapy. Linos DA and van Heerden JA (eds) Springer-Verlag, Germany, 2005;Chapter 10, pages 101-114.

 7. Charmandari E, Kino T, Chrousos GP. Generalized Glucocorticoid Insensitivity: Clinical Phenotype and Molecular Mechanisms. In Overcoming Steroid Insensitivity in Respiratory Disease. Adcock I and Chung F (eds), John Wiley & Sons, Ltd, United Kingdom, 2008; Chapter 5, pages 73-87.

 8. Charmandari E. Puberty and Adrenarche. In Reproductive Endocrinology. Mastorakos G (eds) 2008; Chapter 21 (in press).

 9. Charmandari E, Chrousos GP, Kino T. Identification of Natural Human Glucocorticoid Receptor (hGR) Mutations or Polymorphisms and their Functional Consequences at the Hormone-Receptor Interaction Level. In Methods in Molecular Biology - Molecular Endocrinology: A Comprehensive Guide to Current Methodologies. Sarge OP and Curry T (eds), Humana Press, USA, 2009; Chapter 3, pages 33-60.

 10. Charmandari E, Kino T, Chrousos GP. Glucocorticoids. In Neonatal and Pediatric Pharmacology, 4th Edition. Yaffe SJ and Aranda JV (eds), Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, USA. 2009 (in press).

 11. van den Akker ELT, Charmandari E. Adrenals. In Yearbook of Pediatric Endocrinology, JC Carel, Z Hochberg (eds), Karger AG, Basel, Switzerland, 2010; Pages 99-118.

 12. Kino T, Charmandari E, Chrousos GP. Disorders of the hypothalamic-pituitary- adrenocortical system. In Handbook of Neuroendocrinology. George Fink, Donald Pfaff and Jon Levine (eds), Elsevier, San Diego, California, USA, 2010 (in press).

 13. Charmandari E. Precocious puberty. In Primary medical care for children and adolescents. Chrysanthopoulos C (eds) 2011; (in press).

 14. Charmandari E. Delayed puberty. In Primary medical care for children and adolescents. Chrysanthopoulos C (eds) 2011; (in press).

 15. van den Akker ELT, Charmandari E. Adrenals. In Yearbook of Pediatric Endocrinology, JC Carel, Z Hochberg (eds), Karger AG, Basel, Switzerland, 2011; Pages 99-119.

 16. Charmandari E, Kino T, Chrousos GP. Primary Generalized Glucocorticoid Resistance and Hypersensitivity. In Endocrine Hypertension, Koch CA, Chrousos GP (eds), Springer, Humana Press, USA; 2011 (in press).

 17. van den Akker ELT, Charmandari E. Adrenals. In Yearbook of Pediatric Endocrinology, Ken Ong, Z Hochberg (eds), Karger AG, Basel, Switzerland, 2012; (in press).

 18. Charmandari E, Kino T, Chrousos GP. Primary Generalized Familial and Sporadic Glucocorticoid Resistance (Chrousos syndrome) and Hypersensitivity. In Endocrine Development, Maghnie M (ed); 2012 (in press).

 19. Charmandari E, Chrousos GP. Primary Generalized Glucocorticoid Resistance or Chrousos syndrome. In Oxford Desk Reference - Endocrinology, Helen Turner, Ashley Grossman and Richard Eastell (eds), Oxford University Press, Oxford, UK; 2012 (in press).

 20. Charmandari E, Chrousos GP. The Effect of Stress on the Hypothalamic-pituitary-adrenal Axis: An Update. In Neuroendocrine Disorders in Children, Mehul T. Dattani (Editor), McKeith Press, London, UK; 2012 (in press).

 21. Pervanidou P, Charmandari E, Chrousos GP. Endocrine aspects of childhood obesity. Current Pediatric Reports, Levitsky (Editor), Springer, Philadelphia, PA, USA; 2012 (in press).

 22. van den Akker ELT, Charmandari E. Adrenals. In Yearbook of Pediatric Endocrinology, JC Carel, Z Hochberg (eds), Karger AG, Basel, Switzerland, 2013; Pages: 97-111.

 23. Nicolaides NC, Charmandari E, Chrousos GP. Adrenal Steroid Hormone Secretion: Physiologic and Endocrine Aspects. In Encyclopedia of Human Biology, 3rd edition, 2014 (in press).

 24. Nicolaides NC, Charmandari E, Chrousos GP. The hypothalamic-pituitary-adrenal axis in human health and disease. In: Introduction to Translational Cardiovascular Research, Cokkinos D (ed), 2014 (in press).

 25. van den Akker ELT, Charmandari E. Adrenals. In Yearbook of Pediatric Endocrinology, JC Carel, Z Hochberg (eds), Karger AG, Basel, Switzerland, 2014 (in press).

 26. Charmandari E, Kyritsi EM, Stratakis C, Sarafoglou K, Chrousos GP. Cushing syndrome in childhood and adolescence. In: Pediatric Endocrinology and Inborn Errors of Metabolism, Sarafoglou K, Hoffmann GF, Roth KS (eds), McGraw Hill, New York, NY 10121, USA (in press).

C. Online Journals
 1. Kino T, Charmandari E, Chrousos GP. Glucocorticoids: synthesis, action, physiology. In Endotext: Adrenal Disease and Function. Leslie DeGroot (ed). 2003; Chapter 2; www.Endotext.com.

 2. Kino T, Charmandari E, Chrousos GP. Glucocorticoid Receptor. In Endotext: Adrenal Disease and Function. Leslie DeGroot (ed). 2003; Chapter 6; www.Endotext.com.

 3. Charmandari E, Chrousos GP. Adrenal insufficiency. In Endotext: Adrenal Disease and Function. Leslie DeGroot (ed). 2003; Chapter 13; www.Endotext.com.

 4. Charmandari E, Kino T, Chrousos GP. Glucocorticoid resistance syndrome. In Pediatric Medicine, Endocrinology. Neish SR (ed). 2003; www.eMedicine.com.

 5. Charmandari E, Kino T, Chrousos GP. Familial/Sporadic glucocorticoid resistance. In Orpha.net 2004; www.orpha.net.

 6. Charmandari E, Kino T, Chrousos GP. Molecular mechanisms of glucocorticoid action. In Orpha.net 2004; www.orpha.net.

 7. Kino T, Charmandari E, Chrousos GP. Glucocorticoid Receptor. In Endotext: Adrenal Disease and Function. Leslie DeGroot (ed). 2010 (in press) www.Endotext.com.

 8. Kino T, Vottero A, Charmandari E. Primary Generalized Glucocorticoid Resistance or Chrousos syndrome. In Endotext: Adrenal Disease and Function. Leslie DeGroot (ed). 2010 (in press)www.Endotext.com.

 9. Charmandari E, Kino T, Chrousos GP. Glucocorticoid resistance syndrome. In Pediatric Medicine, Endocrinology. Neish SR (ed). 2010; www.eMedicine.com.

 10. Nicolaides N, Charmandari E, Chrousos GP. Adrenal insufficiency. In Endotext: Adrenal Disease and Function. Leslie DeGroot (ed). 2011; www.Endotext.com.

 11. Karaflou M, Charmandari E, Sertedaki A, Chrousos GP. Familial or sporadic adrenal hypoplasia syndromes. In Endotext: Adrenal Disease and Function. Leslie DeGroot (ed). 2011; www.Endotext.com.

 12. Charmandari E, Kino T, Chrousos GP. Primary Generalized Glucocorticoid Resistance syndrome. In Pediatric Medicine, Endocrinology. Neish SR (ed). 2013; www.eMedicine.com.

 13. Nicolaides NC, Chrousos GP, Charmandari E. Adrenal Insufficiency. Leslie DeGroot (ed). 2013; www.Endotext.com.

   

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Charmandari E, Koziell A, Hindmarsh PC, Scambler P, Brook CGD. (1998) Intersex disorders and the Wilms’ Tumor suppressor gene: Poster presentation at the 37th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Florence, Italy.

 2. Charmandari E. (1998) A difficult case of Cushing’s disease. Oral presentation at the Clinicopathological Conference on Pituitary Disease, London, UK.

 3. Charmandari E, Hindmarsh PC, Brook CGD, Scambler P, Koziell A. (1999) Mutations in the Wilms’ Tumour suppressor gene are responsible for Frasier syndrome. Oral presentation at the 18th joint Meeting of the British Endocrine Societies, Bournemouth, UK.

 4. Charmandari E, Hindmarsh PC, Brook CGD. (2000) The half-life of intravenously administered hydrocortisone in prepubertal and pubertal patients with congenital adrenal hyperplasia. Poster presentation at the 19th joint Meeting of the British Endocrine Societies, Birmingham, UK.

 5. Charmandari E, Hindmarsh PC, Lichtarowicz-Krynska E, Brook CGD, Aynsley-Green A. (2000) What is achieved with conventional cortisol replacement regimens in children with congenital adrenal hyperplasia. Plenary lecture at the 4th Spring Meeting of the Royal College of Paediatrics and Child Health, York, UK.

 6. Charmandari E, Dattani MT, Perry LA, Hindmarsh PC, Brook CGD. (2000) Kinetics and effect of percutaneous administration of dihydrotestosterone in children. Oral presentation at the Meeting of the British Society for Pediatric Endocrinology and Diabetes, Birmingham, UK.

 7. Charmandari E, Hindmarsh PC, Johnston A, Brook CGD. (2000) Pharmacokinetics of intravenously administered hydrocortisone in prepubertal and pubertal patients with congenital adrenal hyperplasia. Poster presentation at the 82nd Endocrine Society Annual Meeting, Toronto, Canada.

 8. Charmandari E, Hindmarsh PC, Johnston A, Brook CGD. (2000) Pharmacokinetics of intravenously administered hydrocortisone in adequately controlled patients with congenital adrenal hyperplasia. Poster presentation at the 38th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Brussels, Belgium.

 9. Charmandari E, Hindmarsh PC, Johnston A, Brook CGD. (2000) The effect of flutamide treatment on cortisol pharmacokinetics in congenital adrenal hyperplasia. Poster presentation at the 38th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Brussels, Belgium.

 10. Spoudeas HA, Charmandari E, Brook CGD. (2000) The effect of cranial irradiation for tumours distal to pituitary on ACTH secretion. Oral presentation at the 38th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Brussels, Belgium.

 11. Hindmarsh PC, Charmandari E, Pincus SM, Matthews DR, Fall CHD, CGD Brook. (2001) Older females secrete growth hormone and cortisol more asynchronously than their male counterparts. Poster presentation at the 20th joint Meeting of the British Endocrine Societies, Belfast, Ireland.

 12. Charmandari E, Johnston A, CGD Brook, Hindmarsh PC. (2001) Does adequacy of control of classical 21-hydroxylase deficiency alter feedback effects of cortisol at the pituitary level? Poster presentation at the 20th joint Meeting of the British Endocrine Societies, Belfast, Ireland.

 13. Johnston A, Charmandari E, CGD Brook, Hindmarsh PC. (2001) The bioavailability of oral hydrocortisone in patients with classical 21-hydroxylase deficiency. Poster presentation at the 20th joint Meeting of the British Endocrine Societies, Belfast, Ireland.

 14. Charmandari E, Matthews DR, Johnston A, CGD Brook, Hindmarsh PC. (2001) Serum cortisol and growth hormone inter-relation in patients with classical 21-hydroxylase deficiency. Poster presentation at the 20th joint Meeting of the British Endocrine Societies, Belfast, Ireland.

 15. Charmandari E, Pincus SM, Matthews DR, Johnston A, Brook CGD, Hindmarsh PC. (2001) Joint growth hormone and cortisol secretion is more synchronous in children with classical 21-hydroxylase deficiency than in normal controls. Poster presentation at the 83rd Endocrine Society Annual Meeting, Denver, USA.

 16. Charmandari E, Calis KA, Mohassel MR, Keil M, Chrousos GP, Merke DP. (2001) Flutamide treatment decreases cortisol clearance: implications for therapy of congenital adrenal hyperplasia. Poster presentation at the 83rd Endocrine Society Annual Meeting, Denver, USA.

 17. Charmandari E, Johnston A, Matthews DR, Brook CGD, Hindmarsh PC. (2001) Serum cortisol and 17-hydroxyprogesterone inter-relation in patients with classical 21-hydroxylase deficiency. Poster presentation at the joint Lawson Wilkins & European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Montreal, Canada.

 18. Charmandari E, Eisenhofer G, Keil M, Carlson A, New MI, Chrousos GP, Merke DP. (2001) Adrenomedullary function may predict phenotype and genotype in classic 21-hydroxylase deficiency. Poster presentation at the joint Lawson Wilkins & European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Montreal, Canada.

 19. Charmandari E, Weise M, Bornstein SR, Eisenhofer G, Keil MF, Chrousos GP, Merke DP. (2001) Elevated serum leptin and insulin concentrations in patients with adrenomedullary hypofunction due to congenital adrenal hyperplasia. Poster presentation at the National Institutes of Health Research Festival, Bethesda, Maryland, USA.

 20. Charmandari E, Chrousos GP, Kino T. (2001) Human glucocorticoid receptor (hGR) beta isoform suppresses both transcriptional activation functions AF-1 and AF-2 of hGRa. Poster presentation at the National Institutes of Health Research Festival, Bethesda, Maryland, USA.

 21. Charmandari E, Weise M, Keil MF, Eisenhofer G, Bornstein SR, Chrousos GP, Merke DP. (2002) Children with classic congenital adrenal hyperplasia have elevated serum leptin concentrations and insulin resistance. Poster presentation at the joint Pediatric Academy Societies and Lawson Wilkins Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Baltimore, Maryland, USA.

 22. Weise M, Mehlinger SL, Drinkard D, Charmandari E, Eisenhofer G, Chrousos GP, Merke DP. (2002) Children with congenital adrenal hyperplasia have normal short-term high-intensity exercise tolerance despite decreased adrenomedullary reserve. Oral presentation at the 84th Endocrine Society Annual Meeting, San Francisco, California, USA.

 23. Charmandari E, Vottero A, Latronico AC, Mendonca B, Chrousos GP, Kino T. (2002) Differential interaction and activation function 2 of natural glucocorticoid receptor mutants causing familial glucocorticoid resistance. Poster presentation at the 84th Endocrine Society Annual Meeting, San Francisco, California, USA.

 24. Charmandari E, Chrousos GP, Kino T. (2002) The human glucocorticoid receptor (GR) b isoform interacts with coactivators only through its transcriptional activation function (AF) 1 region, and suppresses both AF1 and AF2 activities of GRa. Poster presentation at the 84th Endocrine Society Annual Meeting, San Francisco, California, USA.

 25. Roche EF, Charmandari E, Dattani M, Hindmarsh PC. (2002) Blood pressure in patients with congenital adrenal hyperplasia, 21-hydroxylase deficiency. Poster presentation at the 41st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Madrid, Spain.

 26. Charmandari E, Merke DP, Negro P, Keil MF, Gold PW, Chrousos GP. (2002) Endocrinologic and psychologic evaluation of 21-hydroxylase deficient carriers and normal subjects. Poster presentation at the 41st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Madrid, Spain.

 27. Charmandari E, Leong GM, Reynolds JC, Hill S, Chrousos GP, Nieman LK. (2003) Bone mineral density and body composition following cure of Cushing’s disease in adolescence. Poster presentation at the 85th Endocrine Society Annual Meeting, Philadelphia, Pensylvania, USA.

 28. Charmandari E, Kino T, Vottero A, Chrousos GP. (2003) Natural glucocorticoid receptor mutants causing generalized glucocorticoid resistance: Molecular genotype, genetic transmission and clinical phenotype. Poster Presentation at the National Institutes of Health Research Festival, Bethesda, Maryland, USA.

 29. Kino T, DeMartino M, Charmandari E, Outas T, Ichijo T, Pavlakis G, Chrousos GP. (2004) The human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1) accessory protein Vpr inhibits the effect of insulin on members of the Foxo subfamily of forkhead proteins by interfering with its binding to 14-3-3 proteins: potential clinical implications on the insulin resistance of HIV-1-infected patients. Oral presentation at the 86th Endocrine Society Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, USA.

 30. Charmandari E, Kino T, Tiulpakov A, Zachman K, Raji A, Chrousos GP. (2004) A novel, carboxyl-terminal point mutation of the human glucocorticoid receptor gene causing glucocorticoid resistance: Decreased affinity for ligand, reduced transactivation, and dominant negative activity upon the wild-type receptor. Oral presentation at the 86th Endocrine Society Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, USA.

 31. Charmandari E, Merke DP, Negro PJ, Keil MF, Martinez P, Haim A, Gold PW, Chrousos GP. (2004) Carriers of 21-hydroxylase deficiency are mildly hypocortisolemic: Potential clinical implications. Poster presentation at the 86th Endocrine Society Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, USA.

 32. Charmandari E, Chrousos GP, Bhattacharyya N, Vottero A, Souvatzoglou E, Kino T (2004) The human glucocorticoid receptor (hGR) b isoform suppresses the transcriptional activity of hGRa by interfering with binding of hGRa to coactivator molecules through its preserved activation function (AF)-1. Poster presentation at the 86th Endocrine Society Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, USA.

 33. Raji A, Charmandari E, Tiulpakov A, Kino T, Zachman K, Chrousos GP. (2004) A novel point mutation in the ligand-binding domain of the human glucocorticoid receptor gene causes glucocorticoid resistance. Poster presentation at the 86th Endocrine Society Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, USA.

 34. Charmandari E, Jubiz W, Kino T, Ichijo T, Mejia L, Zachman K, Chrousos GP. (2005) Two novel point mutations in the amino-terminal and ligand-binding domains of the human glucocorticoid receptor are associated with generalized glucocorticoid resistance in newly diagnosed patients. Poster presentation at the 39th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation, Athens, Greece.

 35. Charmandari E, Kino T, Ichijo T, Zachman K, Chrousos GP.(2005)Molecular characterization of the human glucocorticoid receptor (hGR) gene mutations hGRaR477H and hGRaG679S causing generalized glucocorticoid resistance: Absence of dominant negative activity despite asymmetric binding to p160 coactivators.Poster presentation at the 87th Endocrine Society Annual Meeting, San Diego, California, USA.

 36. Kino T, Liou SH, Charmandari E, Chrousos GP. (2005)Pathologic natural human glucocorticoid receptor (GR) mutants and the natural GR isoform bdemonstrate reduced motility inside the nucleus of living cells. Suggestion of decreased dynamic interactions with DNA and chromatin, transcriptional intermediate and proteasomal proteins.Oral presentation at the 87th Endocrine Society Annual Meeting, San Diego, California, USA.

 37. Kino T, Souvatzoglou E, Charmandari E, Driggers P, Mayers C, Alatsatianos A, Manoli I, Westphal H, Chrousos GP, Segars JH. (2005)Brx, a cytoplasmic Rho family guanine nucleotide exchange factor, functions as a molecular hub to couple glucocorticoid and membrane receptor-initiated signals.Oral presentation at the 87th Endocrine Society Annual Meeting, San Diego, California, USA.

 38. Michel-Calemard L, Charmandari E, Achermann J, Scordis N, Morel Y. (2005) Large rearrangements of the HSD17B3 gene: A new type of mutation responsible for 17b-HSD deficiency. Poster presentation at the ESPE/LWPES 7th Joint Meeting, Lyon, France.

 39. Charmandari E, Kino T, Ichijo T, Jubiz W, Zachman K, Mejia L, Chrousos GP. (2006) A novel point mutation in Helix 11 of the ligand-binding domain of the human glucocorticoid receptor gene causing generalized glucocorticoid resistance. Poster presentation at the 88th Endocrine Society Annual Meeting, Boston, Massachusetts, USA.

 40. Charmandari E, Ichijo T, Jubiz W, Zachman K, Chrousos GP, Kino T. (2006) A novel point mutation in the amino terminal domain of the human glucocorticoid receptor gene enhances glucocorticoid-mediated gene expression. Poster presentation at the 88th Endocrine Society Annual Meeting, Boston, Massachusetts, USA.

 41. Charmandari E, Kino T, Ichijo T, Zachman K, Chrousos GP. (2007) A novel, point mutation in Helix 11 of the ligand-binding domain of the human glucocorticoid receptor gene and molecular characterization of the mutant receptor hGRaF737L. Poster presentation at the Society for Endocrinology Meeting, March 5-8 2007, Birmingham, UK.

 42. Charmandari E, Kino T, Ichijo T, Zachman K, Chrousos GP. (2007) Novel causes of generalized glucocorticoid insensitivity: Lessons from the crystal structure of the ligand-binding domain of the human glucocorticoid receptor. Poster presentation at the 89th Endocrine Society Annual Meeting, Toronto, Canada.

 43. Charmandari E, Kino, T, Ichijo T, Chrousos GP. (2007) Generalized glucocorticoid insensitivity: Clinical phenotype and molecular mechanisms. Oral (Symposium) presentation at the 46th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Helsinki, Finland (Henning-Andersen Prize).

 44. Charmandari E, Kino, T, Ichijo T, Zachman K, Chrousos GP. (2007) Novel causes of generalized glucocorticoid insensitivity: Lessons from the crystal structure of the ligand-binding domain of the human glucocorticoid receptor. Oral (Symposium) presentation at the 46th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Helsinki, Finland.

 45. Arundel P, Alvi S, Barth J, Field H, Μajumdar R, Butler G, Charmandari E. (2007) Adrenocorticotropin hypersecretion and pituitary microadenoma in a child with adrenal hypoplasia congenita. Poster presentation at the 46th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Helsinki, Finland.

 46. Charmandari E, Ichijo T, Jubiz W, Zachman K, Chrousos GP, Kino T. (2007) Identification of a novel, point mutation in the amino terminal domain of the human glucocorticoid receptor (hGR) gene enhancing glucocorticoid-mediated gene expression and molecular characterization of the mutant receptor hGRaD401H. Poster presentation at the 46th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Helsinki, Finland.

 47. Majumdar R, Feltbower R, Shapiro L, Arundel P, Charmandari E, ButlerG, Alvi S. (2007) Incidence and aetiology of congenital hypothyroidism in Leeds, UK. Poster presentation at the 46th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Helsinki, Finland.

 48. Charmandari E, Kino T, Komianou E, Sertedaki A, Kassiou K, Chrousos GP. (2008) A novel point mutation in the DNA-binding domain of the human glucocorticoid receptor gene causing generalized glucocorticoid resistance. Poster presentation at the 90th Endocrine Society Annual Meeting, San Francisco, California, USA.

 49. Sertedaki A, Braatvedt G, Galata Z, Nicolaides NC, Chrousos GP, Charmandari E. (2009) A novel point mutation in the ligand-binding domain of the human glucocorticoid receptor gene causing Generalized Glucocorticoid Resistance. Accepted for Poster presentation at the joint Lawson Wilkins & European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, New York, USA.

 50. Galata Z, Moschonis G, Makridakis M, Dimitraki P, Nicolaides NC, Chrousos GP, Manios Y, Vlahou A, Charmandari E. (2009) Obese children demonstrate alterations in the expression of lipoproteins and coagulation factors in plasma proteomic analysis. Poster presentation at the joint Lawson Wilkins & European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, New York, USA.

 51. Galata Z, Moschonis G, Makridakis M, Dimitraki P, Nicolaides NC, Chrousos GP, Manios Y, Vlahou A, Charmandari E. (2010) Plasma proteomic analysis in obese and overweight children. Oral presentation at the 49th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Prague, Czech Republic.

 52. Ο. Ανδρούτσος, Γ. Μοσχώνης, Μ. Δρακοπούλου-Βαμπούλη, Σ. Τανάγρα, Π.Ε. Σιατίτσα, Ε. Χαρμανδάρη, Π. Περβανίδου, Χ. Κανακά-Gantenbein, Ι. Μανιός, Γ. Χρούσος (2010). Συνύπαρξη παραγόντων κινδύνου για μεταβολικό σύνδρομο με υποβιταμίνωση D σε μαθητές δημοτικού. Accepted for Poster presentation at the Annual Meeting of the Society for Atherosclerosis, Ioannina, Greece.

 53. Γ. Μοσχώνης, Ο. Ανδρούτσος, Μ. Δρακοπούλου-Βαμπούλη, Σ. Τανάγρα, Α. Κουμπίτσκι, Ε. Χαρμανδάρη, Π. Περβανίδου, Χ. Κανακά-Gantenbein, Ι. Μανιός, Γ. Χρούσος (2010). Υψηλός κίνδυνος υποβιταμίνωσης D σε μαθητές δημοτικού με αυξημένα επίπεδα ολικής και σπλαχνικής λιπώδους μάζας. Health growth study. Poster presentation at the Annual Meeting of the Society for Atherosclerosis, Ioannina, Greece.

 54. Galata Z, Moschonis G, Makridakis M, Dimitraki P, Nicolaides NC, Chrousos GP, Manios Y, Vlahou A, Charmandari E. (2010) Plasma proteomic analysis in obese and overweight children. Oral presentation at the joint 49th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Prague, Czech Republic.

 55. Charmandari E. (2010) Adrenals - Yearbook of Pediatric Endocrinology. Oral presentation at the joint 49th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Prague, Czech Republic.

 56. Charmandari E. (2011) Generalized glucocorticoid resistance and hypersensitivity states. Oral presentation at the 45th Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical Investigation, Heraklion, Crete, Greece.

 57. Νεκταρία Παπαδοπούλου, Maria-Christina Zennaro, Χριστίνα Κανακά-Gantenbein, Γεώργιος Χρούσος, Ευαγγελία Χαρμανδάρη (2011). Μια de novo μετάλλαξη του γονιδίου του υποδοχέα των αλατοκορτικοειδών, η οποία προκαλεί ψευδοΰποαλδοστερονισμό τύπου 1. Poster presentation at the Annual Meeting of the Hellenic Endocrine Society, Greece.

 58. Tomoshige Kino, Evangelia Charmandari, George I. Lambrou, Aikaterini Pavlaki, Hisashi Koide, Sinnie Sin Man Ng and George P. Chrousos. (2011) Circadian CLOCK-mediated Gene-specific Regulation of Peripheral Glucocorticoid Receptor Transcriptional Activity by Acetylation in Man. Oral presentation at the 92nd Endocrine Society Annual Meeting, Boston, MA, USA.

 59. Nicolaides NC, Geer E, Sertedaki A, Charmandari E. (2011) Novel mutation in glucocorticoid receptor gene causing Primary Generalized Glucocorticoid Resistance (Chrousos syndrome). Poster presentation at the joint 50th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Glasgow, United Kingdom.

 60. Roberts ML, Kino T, Nicolaides NC, Katsantoni E, Sertedaki A, Charmandari E. (2011) Novel mechanisms of Primary Generalized Glucocorticoid Resistance or Chrousos Syndrome. Poster presentation at the joint 50th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Glasgow, United Kingdom.

 61. Charmandari E. (2011) Primary Generalized Glucocorticoid Resistance and Hypersensitivity. Poster presentation at the joint 50th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Glasgow, United Kingdom.

 62. Hindmarsh PC, Hill N, Dattani MT, Peters CJ, Charmandari E, Matthews DR. (2011) Deconvolution analysis of 24h serum cortisol profiles informs the amount and distribution of Hydrocortsione replacement therapy. Poster presentation at the joint 50th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Glasgow, United Kingdom.

 63. Charmandari E. (2011) Adrenals - Yearbook of Pediatric Endocrinology. Oral presentation at the joint 50th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Glasgow, United Kingdom.

 64. Hindmarsh PC, Hill N, Dattani MT, Peters CJ, Charmandari E, Matthews DR. (2011) Deconvolution analysis of 24h serum cortisol profiles informs the amount and distribution of Hydrocortsione replacement therapy. Oral presentation at the 30th Meeting of the British Society for Paediatric Endocrinology and Diabetes, London, UK.

 65. Davies P, Borkenstein M, Charmandari E, Kim HS, Kirk J, Kostalova L, Lebl J, Loche S, Luczay A, Nicolino M, Norgren S, Rodriguez Arnao D, VanderMeulen J, Gasteyger C, Zieschang J, Zignani M; on behalf of the ECOS investigator group (2012) Quantifying Adherence to Growth Hormone Treatment: The EasypodTM Connect Observational Study (ECOS) Poster presentation at the 93rd Endocrine Society Annual Meeting, Houston, TX, USA.

 66. Charmandari E, Sertedaki A, Kino T, Merakou C, Hoffman D, Hutch MM, Hurt D, Lin L, Xekoiki P, Stratakis C, Chrousos GP. (2012) A novel point mutation in the KCNJ5 gene causing primary hyperaldosteronism and early onset autosomal dominant hypertension. Oral presentation at the joint 51st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Leipzig, Germany.

 67. Nicolaides NC, Roberts ML, Kino T, Katsantoni E, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. (2012) The Role of S-Palmitoylation of Human Glucocorticoid Receptor in Mediating the Non-genomic Actions of Glucocorticoids. Poster presentation at the joint 51st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Leipzig, Germany.

 68. Roberts ML, Nicolaides NC, Kino T, Katsantoni E, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. (2012) Functional Characterization of a Novel Mutation in the Human Glucocorticoid Receptor Gene Causing Primary Generalized Glucocorticoid Resistance. Oral presentation at the joint 51st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Leipzig, Germany.

 69. Farakla I, Koui E, Arditi J, Moutsatsou P, Drakopoulou M, Papassotiriou I, Chrousos GP, Charmandari E. (2012) Comparative Effects of Oral Honey vs. Glucose Tolerance Test Solutions on Circulating Glucose and Insulin Concentrations in Obese Prepubertal Girls. Poster presentation at the joint 51st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Leipzig, Germany.

 70. Charmandari E, Katsantoni E, Triantafyllou P, Christophoridis A, Katzos G, Kino T, Nicolaides NC, Sertedaki A, Chrousos GP. (2012) Transient Generalized Glucocorticoid Hypersensitivity: Clinical Manifestations and Transcriptomics Profile. Poster presentation at the joint 51st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Leipzig, Germany.

 71. Nicolaides NC, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. (2012) Molecular Mechanisms of a Novel Point Mutation of the Human Glucocorticoid Receptor Gene Causing Primary Generalized Glucocorticoid Resistance. Poster presentation at the joint 51st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Leipzig, Germany.

 72. Charmandari E. (2012) 2012 Working Party on ‘Disorders of Sex Development’ (DSD): Evaluation report. Oral presentation at at the joint 51st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Leipzig, Germany.

 73. Charmandari E. (2012) Adrenals - Yearbook of Pediatric Endocrinology. Oral presentation at the joint 51st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Leipzig, Germany.

 74. Νικολαΐδης NX, Roberts ML, Kino T, Hurt DE, Κατσαντώνη Ε, Σερτεδάκη Α, Χρούσος ΓΠ, Χαρμανδάρη Ε. Μια νέα σημειακή μετάλλαξη στην περιοχή πρόσδεσης στο DNA του ανθρώπινου υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών προκαλεί Σύνδρομο Γενικευμένης Αντίστασης στα Γλυκοκορτικοειδή (Σύνδρομο «Χρούσος»).Oral presentationat the 40th Hellenic Endocrine Society Meeting, Athens, Greece.

 75. Νικολαΐδης NX, Roberts ML, Kino T, Braadvedt G, Κατσαντώνη Ε, Σερτεδάκη Α, Χρούσος ΓΠ, Χαρμανδάρη Ε. Ταυτοποίηση και λειτουργικός χαρακτηρισμός μιας νέας σημειακής μετάλλαξης στο γονίδιο του ανθρώπινου υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών, η οποία προκαλεί Σύνδρομο Γενικευμένης Αντίστασης στα Γλυκοκορτικοειδή (Σύνδρομο «Χρούσος»).Oral presentationat the 40th Hellenic Endocrine Society Meeting, Athens, Greece.

 76. Σερτεδάκη Α, Μάρκου Α, Πιαδίτης Γ, Χρούσος Γ., Χαρμανδάρη Ε. Μεταλλάξεις του γονιδίου KCNJ5 σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση και υπεραπάντηση της αλδοστερόνης στην ACTH. Oral presentationat the 40th Hellenic Endocrine Society Meeting, Athens, Greece.

 77. Φαράκλα Ι, Κούη Ε, Αρδίτη ΤΝ, Μουτσάτσου Π, Δρακοπούλου Μ, Παπασωτηρίου Ι, Χρούσος ΓΠ, Χαρμανδάρη Ε. Η επίδραση του μελιού στις συγκεντρώσεις γλυκόζης και ινσουλίνης σε παχύσαρκα κορίτσια. Oral presentation at the 40th Hellenic Endocrine Society Meeting, Athens, Greece.

 78. Νικολαΐδης NX, Σερτεδάκη Α, Χρούσος ΓΠ, Χαρμανδάρη Ε. Μοριακοί μηχανισμοί σηματοδότησης μιας νέας σημειακής μετάλλαξης στο γονίδιο του ανθρώπινου υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών, η οποία προκαλεί Σύνδρομο Γενικευμένης Αντίστασης στα Γλυκοκορτικοειδή (Σύνδρομο «Χρούσος»).Poster presentationat the 40th Hellenic Endocrine Society Meeting, Athens, Greece.

 79. Νικολαΐδης NX, Roberts ML, Kino T, Κατσαντώνη Ε, Σερτεδάκη Α, Χρούσος ΓΠ, Χαρμανδάρη Ε. Ο ρόλος της S-παλμιτυλίωσης του ανθρώπινου υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών στη διαμεσολάβηση των μη γενωμικών δράσεων των γλυκοκορτικοειδών. Poster presentationat the 40th Hellenic Endocrine Society Meeting, Athens, Greece.

 80. Νικολαΐδης ΝΧ, Κατσαντώνη Ε, Τριανταφύλλου Π, Χριστοφορίδης Α, Κατζός Γ, Kino Τ, Σερτεδάκη Α, Χρούσος ΓΠ, Χαρμανδάρη Ε. Παροδική Γενικευμένη Υπερευαισθησία στα Γλυκοκορτικοειδή: Κλινικές εκδηλώσεις και μεταγραφωμικό προφίλ. Poster presentationat the 40th Hellenic Endocrine Society Meeting, Athens, Greece.

 81. Hurt DE, Mayama T, Charmandari E, Kino T (2013) Structural Analysis on the Ligand-binding Domain of the Known Pathologic Glucocorticoid Receptors Reveals Structure-Function Link in its Ligand-binding Pocket and Activation Function-2. Poster presentation at the 94th Endocrine Society Annual Meeting, San Francisco, CA, USA.

 82. Charmandari E. (2013)Adrenals - Yearbook of Pediatric Endocrinology. Oral presentation at the 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, Milan, Italy (September 19 - 22, 2013).

 83. Charmandari E, Zhang M, Gontijo Silveira L, Chrousos GP, Sertedaki A, Latronico AC, Segaloff DL (2013) A Case of Leydig Cell Hypoplasia Associated with Two Distinct Homozygous Mutations of the Human Luteinizing Hormone/Chorionic Gonadotropin Receptor that Include a Novel Mutation with Unusual Functional Properties. Oral presentation at the 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, Milan, Italy (September 19 - 22, 2013).

 84. Nicolaides NC, Geer E, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E (2013) A Novel Point Mutation in the Ligand-Binding Domain of the Human Glucocorticoid Receptor (hGR) Gene Causing Primary Generalized Glucocorticoid Resistance. Oral presentation at the 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, Milan, Italy (September 19 - 22, 2013).

 85. Davies PSW, Kirk J, Lebl J, Luczay A, VanderMeulen J, Loche S, Norgren S, Kostalova L, Kim HS, Nicolino M, Charmandari E, Zieschang J, Stoyanov G (2013)The easypodTM connect observational study (ECOS): adherence to recombinant human growth hormone (r hGH) therapy in younger and older children. Poster presentation at the 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, Milan, Italy (September 19 - 22, 2013).

 86. Nicolaides NC, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E (2013) Molecular Mechanisms of Action of the Natural Human Glucocorticoid Receptor (hGR) Mutant hGRαT556I Causing Primary Generalized Glucocorticoid Resistance. Poster presentation at the 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, Milan, Italy (September 19 - 22, 2013).

 87. Sertedaki A, Nicolaides NC, Chrousos GP, Charmandari E (2013) A Novel Mutation of the Human Glucocorticoid Receptor (hGR) Gene Causing Mild Primary Generalized Glucocorticoid Resistance. Poster presentation at the 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, Milan, Italy (September 19 - 22, 2013).

 88. Sertedaki A, Markou A, Piaditis G, Chrousos GP, Charmandari E (2013)Mutations of the KCNJ5 Gene in Patients with Hypertension and Increased Aldosterone Response to ACTH. Poster presentation at the 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, Milan, Italy (September 19 - 22, 2013).

 89. Nicolaides NC, Roberts ML, Kino T, Katsantoni E, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. (2014) Molecular mechanisms of non genomic glucocorticoid actions: The role of S-palmitoylation of human glucocorticoid receptor.Poster presentationat the 41st Hellenic Endocrine Society Meeting, Porto Cheli, Greece (May 14-17, 2014).

 90. Nicolaides NC, Lamprokosopoulou A, Polyzos A, Kino T, Katsantoni E, Triantafylloy P, Christoforidis A, Katzos G, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. (2014) Clinical presentation and transcriptomic profile of a rare case of Transient Generalized Glucocorticoid Hypersensitivity. Oral presentationat the 41st Hellenic Endocrine Society Meeting, Porto Cheli, Greece (May 14-17, 2014).

 91. Nicolaides NC, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. (2014) A novel point mutation of the human glucocorticoid receptor gene causes Primary Generalized Glucocorticoid Resistance (Chrousos syndrome) through multiple molecular mechanisms. Poster presentationat the 41st Hellenic Endocrine Society Meeting, Porto Cheli, Greece (May 14-17, 2014).

 92. Nicolaides NC, Vlachakis D, Sertedaki A, Kossida S, Chrousos GP, Charmandari E. (2014) A novel point mutation of the human glucocorticoid receptor gene causes Primary Generalized Glucocorticoid Resistance (Chrousos syndrome) through reduced flexibility of Helix 10 of the ligand-binding domain. Oral presentationat the 41st Hellenic Endocrine Society Meeting, Porto Cheli, Greece (May 14-17, 2014).

 93. Farakla I, Koui E, Arditi J, Moutsatsou P, Drakopoulou M, Papassotiriou I, Chrousos GP, Charmandari E. (2014) The effect of honey on the concentrations of glucose and insulin in obese prepubertal girls. Poster presentation at the 41st Hellenic Endocrine Society Meeting, Porto Cheli, Greece (May 14-17, 2014).

 94. Lamprokostopoulou A, Moschonis G, Manios I, Chrousos GP, Charmandari E (2014). Obesity in childhood and adolescence is associated with shorter leukocyte telomere length. Oral presentationat the 41st Hellenic Endocrine Society Meeting, Porto Cheli, Greece (May 14-17, 2014).

 95. Nicolaides NC, Geer EB, Vlachakis D, Sertedaki A, Bacopoulou I, Kossida S, Chrousos GP, Charmandari E. (2014)A novel point mutation of the human glucocorticoid receptor gene causes Primary Generalized Glucocorticoid Resistance through reduced flexibility of helix 10 of the ligand-binding domain of the receptor and decreased affinity for the ligand. Poster presentation at the 95th Endocrine Society Annual Meeting, Chicago, IL, USA.

 96. Sertedaki A, Markou A, Kaltsas G, Androulakis I, Pappa T, Gouli A, Papanastasiou L, Zacharoulis A, Karavidas A, Ragkou D, Vlachakis D, Kossida S, Campanac E, Hoffman DA, De La Luz M, Xekouki P, Stratakis CA, Charmandari E, Chrousos GP, Piaditis GP. (2014) Mutations of the KCNJ5 Gene in Patients with Hypertension and Increased Aldosterone Response to ACTH. Power-point Preview presentation at the 95th Endocrine Society Annual Meeting, Chicago, IL, USA.

 97. Charmandari E. (2014) Congenital Adrenal Hyperplasia. Oral (Symposium) presentation at the 53rd European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Dublin, Scotland, UK (September 18-20, 2014).

 98. Charmandari E. (2014)Adrenals - Yearbook of Pediatric Endocrinology. Oral presentation at the 53rd European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Dublin, Scotland, UK (September 18-20, 2014).

 99. Nicolaides NC, Lamprokostopoulou A, Polyzos A, Kino T, Katsantoni E, Triantafyllou P, Christophoridis A, Katzos G, Drakopoulou M, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. (2014)Transient Generalized Glucocorticoid Hypersensitivity: Clinical manifestations, endocrinologic evaluation and transcriptomic profile: The potential role of NF-κB. Oral presentation at the 53rd European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Dublin, Scotland, UK (September 18-20, 2014).

 100. Nicolaides NC, Vlachakis D, Sertedaki A, Kossida S, Chrousos1 GP, Charmandari E. (2014)Functional characterization of a novel heterozygous point mutation in the human glucocorticoid receptor gene causing Primary Generalized Glucocorticoid Resistance. Oral presentation at the 53rd European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Dublin, Scotland, UK (September 18-20, 2014).

 101. Nicolaides NC, Roberts ML, Kino T, Katsantoni E, Sertedaki A, Chrousos GP, Charmandari E. (2014) Molecular mechanisms of nongenomic glucocorticoid actions: The role of human glucocorticoid receptor S-Palmitoylation. Poster presentation at the 53rd European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Dublin, Scotland, UK (September 18-20, 2014).

 102. Farakla I, Papadopoulos GE, Koui E, Arditi J, Moutsatsou P, Drakopoulou M, Papasotiriou I, Chrousos GP, Charmandari E. (2014)The effect of honey on plasma glucose and insulin concentrations in obese prepubertal girls. Oral presentation at the 53rd European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Dublin, Scotland, UK (September 18-20, 2014).

 103. Fragouli T, Sertedaki A, Farakla I, Nicolaides NC, Drakopoulou M, Papassotiriou I, Chrousos GP, Charmandari E. (2014)Expression levels of the Growth-arrest-specific transcript 5 (Gas5) in overweight and obese children and adolescents. Poster presentation at the 53rd European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Dublin, Scotland, UK (September 18-20, 2014).

 104. Lamprokostopoulou A, Moschonis G, Manios I, Chrousos GP, Charmandari E. (2014)Obesity in childhood and adolescence is associated with decreased leucocyte telomere length. Oral presentation at the 53rd European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Dublin, Scotland, UK (September 18-20, 2014).

 105. Giannios C, Farakla I, Papadopoulos G, Bakopoulou I, Nicolaides NC, Papathanasiou C, Drakopoulou M, Chrousos GP, Charmandari E. (2014) The prevalence of 25-hydroxyvitamin D insufficiency and deficiency among overweight and obese children and adolescents in Greece. Oral presentation at the 53rd European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Dublin, Scotland, UK (September 18-20, 2014).

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Charmandari E. (2004) Congenital adrenal hyperplasia and puberty. Invited lecture at 3rd Ferring Pharmaceuticals International Paediatric Endocrinology Symposium, Barcelona, Spain.

 2. Charmandari E. (2004) Endocrinologic and psychologic evaluation of 21-hydroxylase deficient carriers and normal subjects: Evidence for physical and psychologic vulnerability to stress. Invited lecture at the 5th International Congress of Neuropsychiatry, Athens, Greece.

 3. Charmandari E. (2005) Classic congenital adrenal hyperplasia and the metabolic syndrome. Invited lecture at the 39th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation, Athens, Greece.

 4. Charmandari E. (2006) Generalized glucocorticoid resistance: Clinical phenotype and molecular mechanisms. Invited lecture at the Cortisol Secretion Abnormalities-I Meeting [25 years studying stress mediators: A symposium honouring George P. Chrousos], Bethesda, Maryland, USA.

 5. Charmandari E. (2006) Glucocorticoid resistance. Invited lecture at the 12th European Meeting of the International Society for Adolescent Health, Athens, Greece.

 6. Charmandari E. (2007) Classic Congenital Adrenal Hyperplasia. Invited lecture at the Annual Meeting of the Hellenic Society for Pediatric and Adolescent Endocrinology, Athens, Greece.

 7. Charmandari E. (2008) Phytoestrogens and Child Health. Invited lecture at the 41st Annual Meeting of the First Department of Pediatrics of the University of Athens, Athens, Greece.

 8. Charmandari E. (2008) Cushing Syndrome. Invited lecture at the 34th Annual Meeting of the Hellenic Medical Society, Athens, Greece.

 9. Charmandari E. (2008) Steroid Hormone Receptors. Invited lecture at the Annual Meeting of the Hellenic Endocrine Society, Pelion, Greece.

 10. Charmandari E. (2008) Glucocorticoids and their Uses. Invited lecture at the Annual Meeting of the Hellenic Society for Pediatric and Adolescent Endocrinology, Athens, Greece.

 11. Charmandari E. (2009) Genetic Forms of Obesity. Invited lecture at the 35th Annual Meeting of the Hellenic Medical Society, Athens, Greece.

 12. Charmandari E. (2009) Macronodular and micronodular Adrenal Hyperplasia. Invited lecture at the Hellenic Endocrine Society Meeting on Adrenal Disorders, May 9, Athens, Greece.

 13. Charmandari E. (2009) Case Presentations in Clinical Pediatric Endocrinology. Invited lecture at the ‘Ef’Olis Tis Ylis’ Meeting, October 10-11, Athens, Greece.

 14. Charmandari E. (2009) Precocious Puberty. Invited lecture at the Annual Meeting of the Hellenic Endocrine Society, Pelion, Greece.

 15. Charmandari E. (2010) Precocious breast development in girls. Invited lecture at the Annual Meeting of the Hellenic College of Pediatrics, Athens, Greece (March 2010).

 16. Charmandari E. (2010) Adrenocortical tumors. Invited lecture at the Annual Meeting of the A’ Department of Pediatrics, University of Athens Medical School, Athens, Greece (April 2010).

 17. Charmandari E. (2010) Exercise and the Adrenals. Invited lecture at the Annual Meeting of Pediatric and Adolescent Endocrinology, University of Athens Medical School, Athens, Greece (September 2010).

 18. Charmandari E. (2010) Yearbook of Pediatric Endocrinology - Adrenals. Invited lecture at the 49th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Prague, Czech Republic. (September 2010).

 19. Charmandari E. (2010) Precocious Puberty. Invited lecture at the ‘Ef’Olis Tis Ylis’ Meeting, Meeting, Athens, Greece (October 8-9, 2010).

 20. Charmandari E. (2010) Case Presentations in Clinical Pediatric Endocrinology. Invited lecture at the ‘Ef’Olis Tis Ylis’ Meeting, Athens, Greece (October 8-9, 2010).

 21. Charmandari E. (2010) Generalized glucocorticoid resistance syndrome. Invited lecture at the Mastercourse in Peadiatric Endocrinology, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands (October 12, 2010).

 22. Charmandari E. (2011) Generalized glucocorticoid resistance and hypersensitivity states. Invited lecture at the 45th Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical Investigation, Heraklion, Crete, Greece (April 13-16, 2011).

 23. Charmandari E. (2011) Genetic causes of obesity. Invited lecture at the 7th Annual Pediatric Meeting ‘Earinai Pediatrikai Hmerai’, Santorini, Greece (May 5-8, 2011).

 24. Charmandari E. (2011) The role of human glucocorticoid receptor in mediating glucocorticoid signal transduction. Invited lecture at the 37th Annual Meeting of the Hellenic Medical Society, Athens, Greece (May 17-20, 2011).

 25. Charmandari E. (2011) Recent advances in steroid receptor research. Invited lecture at ESPE Science School, Berlin, Germany (May 24-26, 2011).

 26. Charmandari E. (2011). Glucocorticoids and their Therapeutic Uses. Invited lecture at the Annual Pediatric Respiratory Meeting, Ioannina, Greece (September 8-10, 2011).

 27. Charmandari E. (2011) Yearbook of Pediatric Endocrinology - Adrenals. Invited lecture at the 50th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Glasgow, United Kingdom (September 2011).

 28. Charmandari E. (2012). Precocious Puberty. Invited lecture at the 1st Meeting of Developmental and Behavioural Pediatrics and Adolescent Medicine, Athens, Greece (March 3-4, 2012).

 29. Charmandari E. (2012). Glucocorticoids and their Therapeutic Uses. Invited lecture at the Annual Meeting of Pediatric Subspecialties, Athens, Greece (March 3-4, 2012).

 30. Charmandari E. (2012) Metabolic Syndrome. Invited lecture at the 8th Annual Pediatric Meeting ‘Earinai Pediatrikai Hmerai’, Monemvasia, Greece (May 26-29, 2012).

 31. Charmandari E (2012) Primary Generalized Glucocorticoid Resistance and Hypersensitivity States. Invited lecture at the European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE) Science School (ESS), Hraklio, Crete, Greece (May 16-20, 2012).

 32. Charmandari E. (2012) Yearbook of Pediatric Endocrinology - Adrenals. Invited lecture at the 51st European Society for Pediatric Endocrinology Meeting, Leipzig, Germany (September 2012).

 33. Charmandari E (2012) Classic Congenital Adrenal Hyperplasia. Invited lecture at the Pediatrikes Hmeres – 3rd and 4th Pediatric Clinic, Thessaloniki, Greece (September 29-30, 2012).

 34. Charmandari E (2012) Obesity in Childhood and Adolescence. Invited lecture at the ‘Hmerida paxusarkias’, Athens, Greece (October 24, 2012).

 35. Charmandari E (2012) Diagnosis and treatment of acute adrenal failure. Invited lecture at the 6th Meeting of the Hellenic College of Pediatrics, Athens, Greece (November 10-11, 2012).

 36. Charmandari E (2013) The Genetics of Obesity and Type 2 Diabetes. Invited lecture at the Department of Obstetrics and Gynaecology, Aretaieion Hospital, Athens, Greece (January 8, 2013).

 37. Charmandari E (2013) Precocious and Delayed Puberty and Congenital Adrenal Hyperplasia. Invited lecture at the Hellenic Endocrine Society Course of Endocrinology Fellows, Athens, Greece (January 14-18, 2013).

 38. Charmandari E (2013) Familial Hyperaldosteronism. Invited lecture at the Hellenic Society for Pediatric Endocrinology, Athens, Greece (February 9, 2013).

 39. Charmandari E (2013) The Greek experience on the use of mekasermine in the treatment of short stature. Invited lecture at the Hellenic Society for Pediatric Endocrinology, Athens, Greece (February 9, 2013).

 40. Charmandari E (2013) Neonatal Screeing for Congenital Adrenal Hyperplasia. Invited lecture at the Seminar on Genetics – ‘Aghia Sophia’ Children’s Hospital, Athens, Greece (February 16, 2013).

 41. Charmandari E (2013) Genetics of Obesity. Invited lecture at the 16th Meeting of Intensive Training in Endocrinology – Metabolic Disorders, Athens, Greece (February 22-24, 2013).

 42. Charmandari E (2013) Genetic causes of Obesity in Childhood and Adolescence. Invited lecture at the 8th Meeting of the Hellenic Medical Society of Obesity, Thessaloniki, Greece (March 15-16, 2013).

 43. Charmandari E (2013) ESPA Program on the Prevention and Management of Overweight and Obesity in Childhood and Adolescence. Invited lecture at the 7th Meeting of the Hellenic College of Pediatrics, Athens, Greece (April 5-7, 2013).

 44. Charmandari E (2013) Therapeutic Developments - Adrenals. Invited lecure at the annual ‘Therapeutic Developments’ Meeting, Athens, Greece (April 27, 2013).

 45. Charmandari E (2013) Prevention and management of obesity. Invited lecture at the 46th Annual Treatment Update of the First Department of Pediatrics, University of Athens Medical School, Athens, Greece (May 11-12, 2013).

 46. Charmandari E (2013) Debate: GnRH analogs in the treatment of early puberty – No. Invited lecture at the 1st Combo Endocrinology Course, Monastery ‘Evangelistria’, Viotia, Greece (September 11-14, 2013).

 47. Charmandari E. (2013) Yearbook of Pediatric Endocrinology - Adrenals. Invited lecture at the 9th Joint Meeting of Pediatric Endocrinology, Milan, Italy (September 19-22, 2012).

 48. Charmandari E (2013) ESPA Program on the Prevention and Management of Overweight and Obesity in Childhood and Adolescence. Invited lecture at the Meeting on Health and Prevention in Greece, Athens, Greece (October 11-12, 2013).

 49. Charmandari E. (2013) Precocius puberty. Invited lecture at the ‘Ef’Olis Tis Ylis’ Meeting, Athens, Greece (October 11-12, 2013).

 50. Charmandari E (2013) Newborns with ambiguous genitalia. Invited lecture at the 17th Panhellenic Congress of Perinatal Medicine, Athens, Greece (November 1-3, 2013).

 51. Charmandari E (2014) The use of liraglutide in obesity. Invited lecture at the Novonordisk Meeting, Athens, Greece (March 7-8, 2014).

 52. Charmandari E (2014) Newborns with ambiguous genitalia: Diagnosis and management. Invited lecture at the 8th Meeting of the Hellenic College of Pediatrics, Athens, Greece (March 21-22, 2014).

 53. Charmandari E (2014) Childhood obesity. Invited lecture at the 10th Panhellenic Congress of Public Health, Athens, Greece (March 31-April 2, 2014).

 54. Charmandari E (2014) Development of a national system for the prevention and management of obesity in childhood and adolescence. Invited lecture at the 7th State of The Art Adolescent Medicine Course, Athens, Greece (April 4-7, 2014).

 55. Charmandari E (2014) Greek reality in childhood obesity and current preventive strategies. Invited lecture at the European Scientific Meeting on Maternal and Infant Nutrition, Athens, Greece (April 5, 2014).

 56. Charmandari E (2014) Obesity in childhood and adolescence. Invited lecture at the 10th Annual Pediatric Meeting ‘Earinai Pediatrikai Hmerai’, Nafplio, Greece (April 10-13, 2014).

 57. Charmandari E (2014) Prevention and management of obesity in childhood and adolescence. Invited lecture at the Nestle’Hellenic College of Pediatrics Meeting, Costa Navarino, Greece (May 3, 2014).

 58. Charmandari E (2014) Recent advances in the molecular mechanisms determining tissue sensitivity to glucocorticoids. Invited lecture at the 41st Hellenic Endocrine Society Meeting, Porto Cheli, Greece (May 14-17, 2014).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 1. Chrousos GP (PI), Charmandari E (Co-PI). Functional characterization of the human glucocorticoid receptor mutations, F737L and D401H, causing generalized glucocorticoid resistance – General Secretariat of Research and Development, Athens, Greece – 78,000 Euros; 2007 – 2009.

 2. Chrousos GP (PI), Charmandari E (Co-PI). Gas5 and Obesity – Ministry of Health, Athens, Greece– 10,000 Euros; 2009 - 2010.

 3. Chrousos GP (PI), Charmandari E (Co-PI). Molecular mechanisms of membrane glucocorticoid receptor action – Hrakleitos, Ministry of Education, Athens, Greece – 45,000 Euros; 2010 - 2013.

 4. Charmandari E (PI). Molecular mechanisms of nongenomic glucocorticoid actions – Hellenic Endocrine Society, Athens, Greece – 5,000 Euros; 2011 - 2012.

 5. Chrousos GP (PI), Charmandari E (Co-PI).Molecular mechanisms and clinical implications of glucocorticoid receptor action – Thalis, Ministry of Education, Athens, Greece – 600,000 Euros; 2011 – 2015.

 6. Charmandari E (PI). Prevention and management of overweight and obesity in childhood and adolescence – ESPA, Ministry of Health, Athens, Greece – 1,000,000 Euros; 2012 – 2014.

 7. Charmandari E (PI). Molecular mechanisms determining tissue sensitivity to glucocorticoids – Hellenic Endocrine Society, Athens, Greece – 5,000 Euros; 2013 - 2014.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Kino T, Charmandari E, Chrousos GP. Basic and clinical implications of glucocorticoid action – Focus on Development. July 17-18, 2003. National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA.

 2. Charmandari E. Workshop on Steroid Receptors - European Society for Clinical Investigation Meeting, Hraklio, Crete, Greece; April 14-16, 2011.

 3. Theodoridou M, Charmandari E, Chrousos GP. Joint UK - Greek Pediatric Meeting, Athens, Greece; May 28-29, 2011.

 4. Chrousos GP, Charmandari E, Carel JA, Achermann JC, Soder O. The European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE) Science School (ESS), Hraklio, Crete, Greece; May 16-17, 2012.

 5. Chrousos GP, Charmandari E, Carel JA, Achermann JC, Soder O. The New Inroads to Child Health (NICHe) Conference, Hraklio, Crete, Greece; May 18-20, 2012.

 6. Charmandari E, Chrousos GP, Abrahamian A, Vazaiou A. Childhood Obesity, Athens, Greece, October 24, 2012.

ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 1. European Society for Pediatric Endocrinology Summer School
  Brussels, Belgium, September 1997 (5 days)

 2. Recombinant DNA Methodology , FAES Bio-Trac 2
  National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, Winter Session 2001 (3 months)

 3. Expression, Detection and Purification of Recombinant Proteins in Prokaryotic and Eukaryotic Cells, FAES Bio-Trac 16
  National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, Fall Session 2003 (3 months)

 4. Genome Analysis, FAES Bio-Trac 11
  National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, Winter Session 2004 (3 months)

 5. Advanced Postgraduate Course on Growth and Growth Disorders
  Stockholm, Sweden, June 2005 (5 days)

 6. 5th National PUMP Conference – Insulin Pump Therapy in Practice
  London, United Kingdom, October 2006 (1 day)

 7. Advanced Course in Pediatric Bone and Calcium Metabolism
  Birmingham, United Kingdom, March 2007 (2 days)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 1. The Endocrine Society

 2. European Society for Pediatric Endocrinology

 3. Society for Endocrinology

 4. British Society for Pediatric Endocrinology and Diabetes

 5. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

 6. Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας

 7. Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας

 8. Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία

 9. Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Δραστηριότητες

Δείκτης Μάζας Σώματος

Ύψος
εκ
Βάρος
κιλά
 

Τι είπαν για μας

Διαβάστε τι είπαν για μας διάφοροι Φορείς, Ιατροί & Επιστήμονες Υγείας, οικογένειες και υποστηρικτές

Περισσότερα

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ Facebook Button Linkedin Button Twitter Button Instagram Button
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΣΠΑ 2007-2013
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Πράξη «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία», (MIS 370545), υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ) 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.