Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας
Τμήμα Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού
Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Δράσεις

Μεταξύ των δράσεων που θα εκπονηθούν συγκαταλέγονται:

 1. Επιστημονικός σχεδιασμός προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για τη σωστή διατροφή, σωστή άσκηση, καθώς και τη συναισθηματική λήψη τροφής κατά την παιδική και εφηβική ηλικία.

 2. Επιστημονικός σχεδιασμός ηλεκτρονικής καρτέλας ασθενούς, στην οποία θα συμπληρώνονται τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς, το περιγεννητικό, αναμνηστικό και οικογενειακό ιστορικό, τα ανθρωπομετρικά δεδομένα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή και άσκηση. H ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταγραφή και διαχρονική παρακολούθηση των παιδιών και εφήβων με παχυσαρκία σε όλη τη χώρα αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του έργου. H διαδικτυακή αυτή εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και διαφοροποιεί το Πρόγραμμα αυτό από όλα τα άλλα προγράμματα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα γίνεται από το διαδίκτυο μέσω συγκεκριμένης ιστοσελίδας και μετά από χρήση ειδικού κωδικού πρόσβασης. Η καταγραφή αυτή θα ξεκινήσει από την προγεννητική περίοδο και θα συνεχισθεί μέχρι και την ενηλικίωση (ηλικία των 18 ετών).

 3. Επιστημονικός σχεδιασμός θεραπευτικού αλγορίθμου, σύμφωνα με τον οποίο οι Παιδίατροι θα καθοδηγούνται ώστε να δίνουν συγκεκριμένες, σαφείς και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την διατροφή, άσκηση και την ιατρική παρακολούθηση σε παιδιά με υπερβαρότητα ή παχυσαρκία. Το γεγονός αυτό θα διασφαλίσει έναν ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος της παχυσαρκίας σε όλη τη χώρα.

 4. Μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων παρεμβάσεων σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στην παιδική και εφηβική ηλικία με προσδιορισμό βιοχημικών, ενδοκρινολογικών και γενετικών παραμέτρων σε 1000-1500 υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά πριν και μετά την παρέμβαση.

  ➢  Κλινική εξέταση, Εργαστηριακή διερεύνηση και Θεραπευτική αντιμετώπιση των παιδιών και εφήβων με παχυσαρκία που παραπέμπονται στο Κέντρο μας.

  ➢  Τα παιδιά αυτά θα αξιολογηθούν στην πρώτη επίσκεψή τους στο Κέντρο, καθώς και 1 και 2 χρόνια αργότερα. Σε όλα τα παιδιά θα έχουν ήδη ληφθεί λεπτομερή στοιχεία που αφορούν το προηγούμενο ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό, τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης καθώς και όλες οι σωματομετρικές μετρήσεις, και θα έχουν ενημερωθεί πλήρως οι ηλεκτρονικές τους καρτέλες. 

 5. Επιστημονικός σχεδιασμός και επίβλεψη δράσεων ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης
  ➢  Διενέργεια παρουσιάσεων μέσα στα πλαίσια Παιδιατρικών και Γυναικολογικών Συνεδρίων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση Παιδιάτρων και Γυναικολόγων/Μαιευτήρων για το πρόγραμμα.

  ➢  Ενημέρωση των Παιδιάτρων, Παιδοενδοκρινολόγων, Γυναικολόγων/ Μαιευτήρων, Μαιών, Διατροφολόγων, Παιδοψυχολόγων και Καθηγητών Φυσικής Αγωγής/Εργοφυσιολόγων της χώρας, μέσω Επιστημονικών Ημερίδων, Εκδηλώσεων και Σεμιναρίων.

  ➢  Ενημέρωση των Παιδιάτρων, Παιδοενδοκρινολόγων, Γυναικολόγων /Μαιευτήρων, Μαιών, Διατροφολόγων, Παιδοψυχολόγων και Καθηγητών Φυσικής Αγωγής/ Εργοφυσιολόγων της χώρας, μέσω του Τύπου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

  ➢  Εκπαίδευση των Ιατρών για τη χρήση της ηλεκτρονικής καρτέλας, την εισαγωγή δεδομένων στη ηλεκτρονική καρτέλα, και τη χρήση και κατανόηση του θεραπευτικού αλγορίθμου.

  ➢  Προβολή-Προώθηση του Κέντρου-Αρχής και Ελέγχου για την ανάπτυξη στρατηγικής σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

 

 

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Δραστηριότητες

Δείκτης Μάζας Σώματος

Ύψος
εκ
Βάρος
κιλά
 

Τι είπαν για μας

Διαβάστε τι είπαν για μας διάφοροι Φορείς, Ιατροί & Επιστήμονες Υγείας, οικογένειες και υποστηρικτές

Περισσότερα

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ Facebook Button Linkedin Button Twitter Button Instagram Button
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΣΠΑ 2007-2013
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Πράξη «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία», (MIS 370545), υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ) 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.