Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας
Τμήμα Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού
Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Χρυσάνθη Παπαθανασίου, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Η Χρυσάνθη Παπαθανασίου είχε πολυετή εργασιακή εμπειρία ως Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων.

Από τον Οκτώβριο 1998 μέχρι τον Ιανουάριο 2010 εργάστηκε στο Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο, στο Ογκολογικό Τμήμα της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Αθήνα, ενώ από το Φεβρουάριο 2010 μέχρι σήμερα εργάζεται στο Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο, Ενδοκρινολογικό Τμήμα της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Έχει εξειδίκευση με πιστοποίηση από τις αντίστοιχες εταιρείες στη χρήση ιατρικών αναλυτών για τον προσδιορισμό ορμονολογικών δεικτών με τη μέθοδο χημειοφωταύγειας: Immulite 2000 xpi (Siemens), Combas e-411 (Roche) και ADAMS ΗΑ8160 (Menarini).

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα.

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Δραστηριότητες

Δείκτης Μάζας Σώματος

Ύψος
εκ
Βάρος
κιλά
 

Τι είπαν για μας

Διαβάστε τι είπαν για μας διάφοροι Φορείς, Ιατροί & Επιστήμονες Υγείας, οικογένειες και υποστηρικτές

Περισσότερα

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ Facebook Button Linkedin Button Twitter Button Instagram Button
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΣΠΑ 2007-2013
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Πράξη «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία», (MIS 370545), υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ) 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.