Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας
Τμήμα Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού
Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

41ο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας

14-17- Μαΐου 2014
Πόρτο Χέλι

 

Πρόγραμμα

 

Πέμπτη 15 Μαΐου 2014

 

O11.Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Ι. Φαράκλα1, Ε. Κούη1, Γ.Ε. Παπαδόπουλος1, Τζ.-Ντ. Αρδίτη1, Π. Μουτσάτσου2,
Μ. Δρακοπούλου1, Ι. Παπασωτηρίου3, Γ.Π. Χρούσος1, Ε. Χαρμανδάρη1
1 Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
2 Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
3 Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

 

O18. Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚH ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΒΡΑΧΥΤΕΡΟ ΜΗΚΟΣ ΤΕΛΟΜΕΡΩΝ ΤΩΝ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
Α. Λαμπροκωστοπούλου1, Γ. Μοσχώνης2, Ι. Μανιός2, Γ.Π. Χρούσος1,3, Ε. Χαρμανδάρη1,3
1 Εργαστήριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα
2 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα
3 Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο
Παίδων ‘ Η Αγία Σοφία’, Αθήνα

Νέα & Εκδηλώσεις

Δραστηριότητες

Δείκτης Μάζας Σώματος

Ύψος
εκ
Βάρος
κιλά
 

Τι είπαν για μας

Διαβάστε τι είπαν για μας διάφοροι Φορείς, Ιατροί & Επιστήμονες Υγείας, οικογένειες και υποστηρικτές

Περισσότερα

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ Facebook Button Linkedin Button Twitter Button Instagram Button
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΣΠΑ 2007-2013
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Πράξη «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία», (MIS 370545), υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ) 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.