Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας
Τμήμα Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού
Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΡΕΥΝΑ»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΡΕΥΝΑ»

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στην «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική-Έρευνα».

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2016 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής (όπως και άλλων Επιστημών Υγείας που ασχολούνται με παιδιά και εφήβους) από Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

 

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 30 κατ’ ανώτατο όριο.

 

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 Ευρώ ανά εξάμηνο.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διαπίστωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε όποια από τις δύο παρακάτω περιόδους επιλέξουν:

 • Από 25 Μαΐου 2016 έως και 15 Ιουλίου 2016. Η συνέντευξη και προφορική εξέταση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20/07/2016.
 • Από 16 Ιουλίου 2016 έως και 23 Σεπτεμβρίου 2016. Η συνέντευξη και προφορική εξέταση θα διεξαχθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

Η γραμματεία για την υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει κλειστή από 5 Αυγούστου 2016 έως 22 Αυγούστου 2016.


Διεύθυνση υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Υπόψιν κας Μ. Βάχλα

Ιατρική Σχολή, Μικράς Ασίας 75, Γουδή, κτήριο 13, 2ος όροφος (πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-7462175)

 

Κάθε Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή 11:00-13:00:

 

 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
 3. Συνοπτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων
 4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
 5. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
 6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχει)
 7. Βιογραφικό σημείωμα
 8. Δύο συστατικές επιστολές
 9. Σύντομο σημείωμα στο οποίο θα αναφέρεται για ποιο λόγο ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο ΠΜΣ «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική-Έρευνα»
 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

 

 Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέτουν το φάκελό τους ιδιοχείρως

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά, συνέντευξη και προφορική εξέταση των υποψηφίων.


 Αθήνα, 25/05/2016

 

 Οι Διευθύντριες του    ΠΜΣ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΡΕΥΝΑ» 

               Βασιλική Γέμου-Engesaeth                                   Ευαγγελία Χαρμανδάρη

              Καθηγήτρια Παιδιατρικής-                                        Καθηγήτρια Παιδιατρικής-

              Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας                                     Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας

 

 Για περισσότερες πληροφορίες  http://grammateia.med.uoa.gr/new/viewtopic.php?f=142&t=3736 

Νέα & Εκδηλώσεις

Δραστηριότητες

Δείκτης Μάζας Σώματος

Ύψος
εκ
Βάρος
κιλά
 

Τι είπαν για μας

Διαβάστε τι είπαν για μας διάφοροι Φορείς, Ιατροί & Επιστήμονες Υγείας, οικογένειες και υποστηρικτές

Περισσότερα

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ Facebook Button Linkedin Button Twitter Button Instagram Button
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΣΠΑ 2007-2013
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Πράξη «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία», (MIS 370545), υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ) 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.