Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας
Τμήμα Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού
Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Σημαντική Διάκριση στα Healthcare Business Awards 2016 για το έργο “Εθνικό Μητρώο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία”

Το βραβείο BRONZE στην κατηγορία Η. e-Health / Η1.1 Ψηφιακές εφαρμογές για την ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών κέρδισε το έργο “Εθνικό Μητρώο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία” με Επιστημονική Υπεύθυνη την κ. Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α’ Παιδιατρική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στο διαγωνισμό Healthcare Business Awards 2016.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σημαντική Διάκριση στα Healthcare Business Awards 2016 για το έργο “Εθνικό Μητρώο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία” με Επιστημονική Υπεύθυνη την κ. Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας

Το βραβείο BRONZE στην κατηγορία Η. e-Health / Η1.1 Ψηφιακές εφαρμογές για την ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών κέρδισε το έργο “Εθνικό Μητρώο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία” με Επιστημονική Υπεύθυνη την κ. Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α’ Παιδιατρική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στο διαγωνισμό Healthcare Business Awards 2016.

Το “Εθνικό Μητρώο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία” πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος με τίτλο “Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία’’ και σύνθημα “Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή” (MIS 370545), το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ) 2007-2013 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους (1/1/2013-30/11/2015) και στοχεύει στην ηλεκτρονική καταγραφή όλων των παιδιών και εφήβων πανελλαδικά και στην καθοδήγηση των Παιδιάτρων και Γενικών Ιατρών σχετικά με την διακίνηση και αντιμετώπιση ενός υπέρβαρου ή παχύσαρκου παιδιού. Η πρόσβαση γίνεται από την ιστοσελίδα http://app.childhood-obesity.gr/.

Όπως επεσήμανε η κ. Χαρμανδάρη, «Με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προχωρήσαμε στην ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Καρτέλας Ασθενούς και Θεραπευτικού Αλγορίθμου. Διασφαλίσαμε ασφαλή διαδικτυακή σύνδεση και κρυπτογράφηση των δεδομένων, Άδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και πρόσβαση από τους Παιδιάτρους και Γενικούς Ιατρούς (Πιστοποίηση μέσω ΗΔΙΚΑ ΑΕ). Πιο συγκεκριμένα, για κάθε παιδί ή έφηβο δημιουργείται ξεχωριστή ηλεκτρονική καρτέλα στην οποία συμπληρώνονται τα δημογραφικά στοιχεία, πληροφορίες σχετικά με το περιγεννητικό, αναμνηστικό και οικογενειακό ιστορικό καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή και άσκηση. Κάθε φορά που αξιολογείται ο ασθενής από τον Ιατρό, συμπληρώνονται όλες οι ανθρωπομετρικές παράμετροι (ύψος, βάρος, περίμετρος κεφαλής) και υπολογίζεται αυτόματα ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ).
Ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τον ΔΜΣ και άλλες παραμέτρους, η ηλεκτρονική εφαρμογή συμβουλεύει αυτόματα (σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων) τον Ιατρό για το πώς πρέπει να διακινήσει τον ασθενή με βάση έναν ειδικά σχεδιασμένο Θεραπευτικό Αλγόριθμο, ο οποίος παρέχει συγκεκριμένες, σαφείς και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την διατροφή, άσκηση και την ιατρική παρακολούθηση, π.χ.
 Τι θα συμβουλεύσει ο γιατρός αρχικά
 Πότε θα επανεξετάσει το παιδί/έφηβο
 Πώς θα διακινήσει το παιδί/έφηβο αν έχει απαντήσει στις παρεμβάσεις και πως αν συνεχίζει η αύξηση του ΔΜΣ
 Πότε θα ζητήσει εργαστηριακές εξετάσεις και ποιές θα είναι αυτές
 Πότε θα παραπέμψει σε Διατροφολόγο, Καθηγητή Φυσικής Αγωγής ή Παιδοψυχολόγο
 Πότε θα παραπέμψει σε εξειδικευμένο Κέντρο Παχυσαρκίας

Οι βασικές του λειτουργίες περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες:
 Διαχείριση ιατρικού φακέλου ασθενούς. Η διαχείριση ασθενών γίνεται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και τη χρήση των σχετικών κωδικοποιήσεων. Δίνεται επίσης η δυνατότητα για την καταχώρηση ελεύθερου κειμένου.
 Διατήρηση ιστορικού. Κάθε πληροφορία που καταχωρείται διατηρείται στην βάση δεδομένων και εμφανίζεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να είναι ευανάγνωστη και διαθέσιμη στον ιατρό όταν την χρειάζεται.
 Διάγνωση. Γίνεται χρήση της διεθνούς ταξινόμησης/κωδικοποίησης νοσημάτων ICD-10 (επίσημη μεταφρασμένη έκδοση)
 Αλλεργίες. Ειδοποίηση για καταχωρημένες αλλεργίες με κατάλληλη σήμανση.
 Εμβόλια. Πλήρης διαχείριση ημερομηνιών για εμβόλια με βάση την τρέχουσα ημερομηνία και την κατάσταση εμβολιασμών του παιδιού/εφήβου.
 Επισκέψεις. Διαχείριση πλήρους ιστορικού επισκέψεων και θεραπευτικών οδηγιών που έχουν εκδοθεί από το γιατρό.
 Εργαστηριακές εξετάσεις. Αναλυτική καταγραφή δεδομένων εργαστηριακών εξετάσεων.
 Παραπομπές. Διαχείριση ιστορικού παραπομπών.
 Υπενθυμίσεις. Οι υπενθυμίσεις προορίζονται για τον ιατρό ή το παιδί/έφηβο/γονέα μέσω email.

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που προτείνονται στο Εθνικό Μητρώο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία πραγματοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια λειτουργίας του Ιατρείου Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος, το οποίο λειτουργεί καθημερινά στη Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο Παίδων ‘Η Αγία Σοφία’. Το Ιατρείο είναι στελεχωμένο με Ιατρικό προσωπικό, Διατροφολόγο, Καθηγητή Φυσικής Αγωγής και Παιδοψυχολόγο. Τα παιδιά και οι έφηβοι που παρακολουθούνται από εμάς, αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Σήμερα, έχουμε 2.500 περίπου παιδιά και εφήβους που αξιολογούνται στο Ιατρείο μας. Πρόσφατη ανάλυση των δεδομένων μας έδειξε ότι οι παρεμβάσεις που εφαρμόσαμε οδήγησαν σε ελάττωση του ποσοστού παχυσαρκίας κατά 30% και της υπερβαρότητας κατά 35-40%. «Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι το Έργο αυτό μπορεί πραγματικά να δώσει λύσεις οριστικές και αποτελεσματικές στο πρόβλημα της παχυσαρκίας στη χώρα μας, ώστε να βοηθήσουμε αποτελεσματικά στη βελτίωση της υγείας των πολιτών της χώρας μας κατά την ενήλικη ζωή, καθώς και στην ελάττωση του κόστους νοσηλείας τους λόγω των επιπλοκών της παχυσαρκίας», τόνισε η κ. Χαρμανδάρη.


Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 213 2013 666
E-mail: childhood-obesity@med.uoa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες
http://www.childhood-obesity.gr
https://www.facebook.com/ChildhoodObesity.gr
https://www.linkedin.com/in/childhoodobesity
https://twitter.com/GrObesity
https://instagram.com/grobesity

 

Νέα & Εκδηλώσεις

Δραστηριότητες

Δείκτης Μάζας Σώματος

Ύψος
εκ
Βάρος
κιλά
 

Τι είπαν για μας

Διαβάστε τι είπαν για μας διάφοροι Φορείς, Ιατροί & Επιστήμονες Υγείας, οικογένειες και υποστηρικτές

Περισσότερα

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ Facebook Button Linkedin Button Twitter Button Instagram Button
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΣΠΑ 2007-2013
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Πράξη «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία», (MIS 370545), υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ) 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.