Αρχική » Προγράμματα » Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή » Μέσα επικοινωνίας » ΠΑΧΥΣΑΡΚΟ ΕΝΑ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ Τουλάχιστον 600.000 παιδιά και έφηβοι ξεπερνούν το φυσιολογικό βάρος

ΠΑΧΥΣΑΡΚΟ ΕΝΑ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ Τουλάχιστον 600.000 παιδιά και έφηβοι ξεπερνούν το φυσιολογικό βάρος

Μέσο: ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
Ημ. Έκδοσης: 6/6/2013
Ημ. Αποδελτίωσης: 8/6/2013
Σελίδα: 10