Αρχική » Προγράμματα » BigO » Ανακοινώσεις » Έναρξη Προγράμματος BigO: Μαζικά Δεδομένα στην Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας

Έναρξη Προγράμματος BigO: Μαζικά Δεδομένα στην Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας

Η προτεινόμενη έρευνα, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του τετραετούς ευρωπαϊκού έργου ΒigO (http://bigoprogram.eu), στοχεύει να συλλέξει δεδομένα διατροφής, φυσικής δραστηριότητας και ύπνου από παιδιά και εφήβους ( 9-18 ετών), για να αναπτύξει υπολογιστικά εργαλεία ανάλυσης συμπεριφορών που σχετίζονται με την ανάπτυξη της παχυσαρκίας.

Το BigO έχει λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo 727688. To έργο θα διαρκέσει 4 χρόνια,  σε αυτό  συμμετέχουν 13 φορείς από 5 ευρωπαϊκές χώρες ( Ελλάδα, Σουηδία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Ισπανία)  και  συντονίζεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Το BigO θα αναπτύξει μια τεχνολογική πλατφόρμα  που θα επιτρέπει την καταγραφή δεδομένων διατροφής, κίνησης και ύπνου από παιδιά ( 9-18 ετών),  θα τα αναλύει συνδυάζοντάς τα με πηγές δεδομένων από το αστικό, εμπορικό και κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών αυτών και θα απεικονίζει στατιστικά αποτελέσματα σε φορείς δημόσιας υγείας για να ορίσουν στοχευμένες πολιτικές αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας. Ο στόχος του BigO καθώς και η επιστημονική και τεχνολογική του προσέγγιση ακολουθούν τις κατευθύνσεις  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως αυτές αναφέρονται στο Πρόγραμμα για την Έρευνα στον τομέα της Υγείας (ΕΕ: SC1-PM-18-2016 – Big Data supporting Public Health policies http://cordis.europa.eu/programme/rcn/700320_en.html) και πρέπει να τονιστεί ότι το  έργο  έχει ήδη περάσει μια σε βάθος δεοντολογική εξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το BigO αναμένεται να έχει μεγάλη επίπτωση στην αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας διότι  για πρώτη φορά θα επιτρέψει την σύγχρονη καταγραφή συμπεριφορών παιδιών και του περιβάλλοντός τους με αντικειμενικό τρόπο και κατά τη διάρκεια της καθημερινής τους ζωής. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του  Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), τονίζεται η αναγκαιότητα δημιουργίας αξιόπιστων συστημάτων παρακολούθησης και αιτιολόγησης συμπεριφορών για να παρέχουν αποδείξεις στην αποτελεσματικότητα μέτρων και παρεμβάσεων κατά της παιδικής παχυσαρκίας.

Η αναγκαιότητα της έρευνας έγκειται στην έλλειψη μέχρι τώρα αξιόπιστων συστημάτων παρακολούθησης και αιτιολόγησης συμπεριφορών για να παρέχουν αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα μέτρων και παρεμβάσεων κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Ένα τέτοιο σύστημα αναμένεται να επιτρέψει την ανάπτυξη στοχευμένων πολιτικών για την αντιμετώπιση  της παιδικής παχυσαρκίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Η ανάπτυξη τέτοιων μεθοδολογιών θα επιτρέψει στους επιστήμονες και τις αρχές δημόσιας υγείας να συλλέγουν και να αναλύουν αντικειμενικά καθημερινά δεδομένα συμπεριφοράς από τα παιδιά που παρουσιάζουν υψηλό ρίσκο ανάπτυξης παχυσαρκίας και να προσαρμόσουν κατάλληλα τις στρατηγικές πολιτικής για την δημόσια υγεία και μάλιστα σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, οι νέοι μέσω των ενεργειών τους ως  πολίτες επιστήμονες ( CitizenScientists) θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στην αναμόρφωση των πολιτικών υγείας σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και να βελτιώσουν τη στάση τους και μάθησή τους για την έρευνα και τη τεχνολογία.

Η  ανάπτυξη της πλατφόρμας θα διαρκέσει 4 χρόνια (1/12/2016-30/11/2020) και κατά τη διάρκεια αυτή θα χρειαστεί να συλλεχθούν δεδομένα για να εκπαιδεύσουν (αρχικά) και να αξιολογήσουν (στη συνέχεια) τα υπολογιστικά εργαλεία ανάλυσης.

Η Κλινική μελέτη στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί με την συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων υπέρβαρων παιδιών και εφήβων που παρακολουθούνται ή/και παραπέμπονται στο Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Επιστημονικός Υπεύθυνος Κλινικής Μελέτης – ΕΛΛΑΔΑ

Ευαγγελία Χαρμανδάρη, MD, MSc, PhD, MRCP(UK), CCST(UK)
Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας
Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Συντονιστής Έργου

Αναστάσιος Ντελόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Πολυτεχνική Σχολή
Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

Επιστημονικός Φορέας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή,
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών – Ομάδα Κατανόησης Πολυμέσων
Κτήριο Γ, 3ος όροφος
ΤΚ: 54 124 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 99 6272, 2310 996359

Μετάβαση στο περιεχόμενο