Αρχική » Προγράμματα » Pedobesity » Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά (Άρθρα)

Cardiovascular Imaging in Obesity

Cardiovascular Imaging in Obesity
Nutrients 2021, 13(3), 744; https://doi.org/10.3390/nu13030744
https://www.mdpi.com/2072-6643/13/3/744

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά (Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων)