Αρχική » Προγράμματα » Pedobesity » Συνέδρια

Διεθνή Συνέδρια

Ελληνικά Συνέδρια

51ο Συμπόσιο Παιδιατρικής Εταιρείας Β. Ελλάδος

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Υβριδικά (φυσική παρουσία & ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση)
Θεσσαλονίκη
15-17 Απριλίου 2022