Δήμος Καλλιθέας

Σάββατο 22 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.μ.,
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,
Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα

Ανακοίνωση