Αρχική » Προγράμματα » Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή » Μέσα επικοινωνίας » ΓΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Σύσταση Ιατρείου Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος

ΓΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Σύσταση Ιατρείου Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος

Μέσο: HEALTH DAILY
Ημ. Έκδοσης: 7/6/2013
Ημ. Αποδελτίωσης: 8/6/2013
Σελίδα: 3

Μετάβαση στο περιεχόμενο