Αρχική » Προγράμματα » BigO » Ανακοινώσεις » Μαζικά δεδομένα στην αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας

Μαζικά δεδομένα στην αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας

Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο BigO σκοπεύει να καταπολεμήσει το πρόβλημα του αυξανόμενου ποσοστού παιδικής παχυσαρκίας.

Θα καταγράψει και θα αξιολογήσει ανώνυμα δεδομένα διατροφής, φυσικής δραστηριότητας και ύπνου παιδιών σχολικής ηλικίας, επιτρέποντας στις τοπικές αρχές δημόσιας υγείας να αξιολογήσουν τον πληθυσμό τους ως προς τον κίνδυνο παχυσαρκίας και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.

Μαζικά δεδομένα στην αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας

Θα προσεγγίσουμε 25.000 μαθητές 9-18 χρόνων να γίνουν μέλη της κοινότητας του BigO σαν «μικροί επιστήμονες» και να βοηθήσουν στη συλλογή δεδομένων με τη χρήση τεχνολογιών, όπως έξυπνα τηλέφωνα και φορητές συσκευές.

Το BigO

  • Θα εξάγει συσχετίσει ανάμεσα στο τοπικό περιβάλλον, τις συνθήκες των παιδιών και την παχυσαρκία.
  • Θα παρουσιάσει συγκεντρωτικά στοιχεία στις Αρχές Δημόσιας Υγείας και στα σχολεία για το σχεδιασμό μέτρων κατά της παχυσαρκίας και την εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους
  • Θα επιτρέπει σε επαγγελματίες υγείας τη λεπτομερή παρακολούθηση παιδιών για εξατομικευμένη αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Τι μετράει το BigO

  • Τι, πού και πότε τρώμε
  • Πόσο και πόσο γρήγορα τρώμε
  • Πόσο, πού και πότε κινούμαστε
  • Πόσο και πότε κοιμόμαστε