Αρχική » Προγράμματα » Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή » Μέσα επικοινωνίας » ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία

Μέσο: 30 ΜΕΡΕΣ ΥΓΕΙΑ
Ημ. Έκδοσης: 1/6/2013
Ημ. Αποδελτίωσης: 22/6/2013
Σελίδα: 32