Ελευθέριος Θηραίος

Γενικός Ιατρός – Δ/ντής ΕΣΥ, WHO NCD/PHC Consultant
Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο κ. Θηραίος είναι Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ στο 2ο ΠΕΔΥ/Κέντρο Υγείας Βάρης. Έχει μετεκπαιδευθεί στη Δημόσια Υγεία στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Πανεπιστήμιο Αθηνών/King’s College/ETHICS). Είναι Μέλος της Εθνικής Επιτροπής παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη διαχείριση των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι επίσης Γενικός Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.