Εύα Κασσή, MD, PhD

Επίκουρη Καθηγήτρια
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Ε.Κ.Π.Α.

Σπουδές

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Α.Π.Θ. (1991, βαθμός «Άριστα»)
 • Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος (Νομαρχία Αθηνών, 1991)
 • Διδακτορική Διατριβή Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών- Ε.Κ.Π.Α. (Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Θέμα: «Μοριακή μελέτη του υποδοχέα των οιστρογόνων στον καρκίνο του μαστού και στον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο». Επιβλέπων: Αν. Καθηγήτρια Π.Μουτσάτσου. Βαθμός «Άριστα», 2004)
 • Ειδίκευση στην Παθολογία (Π.Γ.Ν. «Ελπίς») και στην Κλινική – Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία/Διαβητολογία (Π.Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς»)
 • Τίτλος Ειδικότητας στην Ενδοκρινολογία (Νομαρχία Αθηνών, 19987/30-11-2001)
 • Μετεκπαίδευση στο Ερευνητικό Εργαστήριο του Τμήματος Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νοσημάτων του Leiden University Medical Center, the Netherlands (Director: Prof.S.Papapoulos) (Μελέτη κυτταρικής και μοριακής δράσης των διφωσφονικών και στατινών σε καλλιέργειες οστεοβλαστών, Ιανουάριος 2000 – Αύγουστος 2000)

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Μέλος Δ.Ε.Π. Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. (2004-2005)
 • Λέκτορας, Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Ε.Κ.Π.Α. (2006-2011)
 • Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. (2011 – )

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

 • Υπηρεσία Υπαίθρου, Κέντρο Υγείας Αρεόπολης – Περιφερικό Ιατρείο Γερολιμένα (1992-1993)
 • Ιατρός Γενικής Κλινικής «Ο Ιπποκράτης» (1993)
 • Ειδικευόμενη Παθολογίας, Β’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Ελπίς» (1994-1996)
 • Ειδικευόμενη Ενδοκρινολογίας, Ενδοκρινολογική και Διαβητολογική Κλινική Π.Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς» (1997-2001)
 • Ιατρικός Σύμβουλος στην Φαρμακευτική Εταιρεία «NOVO NORDISK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» (2001-2003)
 • Εξωτερικός Συνεργάτης –Ενδοκρινολόγος Νοσοκομείο «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού» (2004-2006)
 • Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη Ε.Κ.Π.Α, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο (Σεπτέμβριος 2008 – )

Ερευνητικό Έργο

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 3 εγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα (ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ελλ. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
 • Συμμετοχή σε 6 εγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα (ΠΑΒΕΤ, ΠΡΑΞΕ, ΕΠΑΝ κ.ά)

Διδακτικό Έργο

 • Διδασκαλία των μαθημάτων Βιοχημείας I και ΙΙ σε φοιτητές της Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. (2005 – )
 • Συμμετοχή στη διδασκαλία του πρακτικού Σεμιναρίου Τεχνικών Μοριακής Βιολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Βιοχημείας (2004)
 • Συμμετοχή στην διδασκαλία και εργαστηριακή εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ιατρική, Εργαστηριακή Ιατρική, Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική» με ειδίκευση «Κλινική Βιοχημεία» της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. (2004-2005)
 • Συμμετοχή στη διδασκαλία του Π.Μ.Σ. «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» (2008 -)
 • Συμμετοχή στη διδασκαλία του Π.Μ.Σ. « Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» (2009 -)
 • Συμμετοχή στη διδασκαλία του Π.Μ.Σ. «Κλινική Χημεία ΙΙ» του Τμήματος Χημείας (2009 -)
 • Συμμετοχή στη διδασκαλία του Π.Μ.Σ. «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» (2012 -)
 • Διδασκαλία στο κατ’ επιλογή μάθημα της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. «Εργαστηριακή Διαγνωστική Βιοχημεία και Ανοσοβιοχημεία»
 • Επίβλεψη 4 διδακτορικών διατριβών
 • Μέλος τριμελούς επιτροπής σε 4 διδακτορικές διατριβές
 • Συμμετοχή 7μελούς επιτροπής 8 διδακτορικών διατριβών
 • Μέλος τριμελούς επιτροπής σε 45 διπλωματικές εργασίες του Π.Μ.Σ. «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών», εκ των οποίων στις 30 ως επιβλέπον μέλος

Συγγραφικό Έργο

 • Συμμετοχή στη συγγραφή 6 κεφαλαίων σε ξενόγλωσσα βιβλία και 11 μονογραφιών/κεφαλαίων σε ελληνικά βιβλία
 • Διοικητικό – Οργανωτικό έργο
 • Συμμετοχή στην οργάνωση και συντονισμό του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μεταβολικά Νοσήματα Οστών (Διευθυντής Καθηγητής Γ. Λυρίτης , 2009 – )
 • Συμμετοχή στη γραμματεία του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μεταμοσχεύσεων (1989)
 • Συμμετοχή στην οργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής (1989)
 • Πρόεδρος σε 4 διαλέξεις και 1 συνεδρία αναρτημένων ανακοινώσεων σε ελληνικά συνέδρια

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις

 • Σαράντα (40) δημοσιεύσεις πρωτότυπων εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κατόπιν κρίσης (βιβλιογραφικές αναφορές (citations): 401, h-index: 11)
 • Συμμετοχή σε 19 ανακοινώσεις σε διεθνή και 35 ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια, εκ των οποίων παρουσίασε τις 19 εργασίες (5 σε ξενόγλωσσα και 14 σε ελληνικά συνέδρια)
 • Δώδεκα (12) περιλήψεις ξενόγλωσσων εργασιών που δημοσιεύτηκαν σε διεθνή περιοδικά (Supplements) με συνολικό δείκτη εμβέλειας (IF) 51,975 (πρώτη συγγραφέας: 7, δεύτερη συγγραφέας: 1)
 • Είκοσι δύο (22) διαλέξεις ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε 7 Πανελλήνια Συνέδρια, 15 επιστημονικές συναντήσεις/συμπόσια, εκ των οποίων 16 εισηγήσεις σε στρογγυλές τράπεζες

Επιστημονικές Εταιρείες & Επιτροπές

 • Μέλος 2 διεθνών και 6 ελληνικών Επιστημονικών Εταιρειών
 • Ενεργό μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Μεταβολικά Νοσήματα Οστών» (επιστημονικός υπεύθυνος: Ομότιμος Καθηγητής Γ. Λυρίτης)
 • Μέλος Συντακτικής Επιτροπής επιστημονικού περιοδικού «Hormones»
 • Κριτής – Σύμβουλος Συντακτικής Επιτροπής Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών (European Journal of Endocrinology, Endocrine, Journal of Endocrinology, Rheumatology, Clinical Rheumatology, Journal of Diabetes and its Complications, Hormones, International Journal of Molecular Sciences, Journal of Cellular and Molecular Medicine, International Journal of Cancer, Obesity Facts, European Journal of Clinical Investigation, Journal of Medicinal Foods, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, Ηormone and Metabolic Research, Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions)