Αρχική » Προγράμματα » Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή » Μέσα επικοινωνίας » ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ – ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ – ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ

Μέσο: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Ημ. Έκδοσης: 21/6/2013
Ημ. Αποδελτίωσης: 21/6/2013
Σελίδα: 40