Αρχική » Προγράμματα » Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή » Μέσα επικοινωνίας » ΥΠΕΡΒΑΡΑ Ή ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ 600.000 ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ

ΥΠΕΡΒΑΡΑ Ή ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ 600.000 ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ

Μέσο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ημ. Έκδοσης: 10/6/2013
Ημ. Αποδελτίωσης: 13/6/2013
Σελίδα: 3

Μετάβαση στο περιεχόμενο