Αρχική » Προγράμματα » Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή » Μέσα επικοινωνίας » ΜΑΣΤΙΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Οι ειδικοί κρούουν των κώδωνα του κινδύνου και τονίζουν την αναγκαιότητα της πρόληψης

ΜΑΣΤΙΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Οι ειδικοί κρούουν των κώδωνα του κινδύνου και τονίζουν την αναγκαιότητα της πρόληψης

Μέσο: ΤΟ ΒΗΜΑ – ΕΝΘΕΤΟ ΥΓΕΙΑ
Ημ. Έκδοσης: 13/10/2013
Ημ. Αποδελτίωσης: 13/10/2013
Σελίδα: 18

Μετάβαση στο περιεχόμενο