Αρχική » Προγράμματα » Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή » Μέσα επικοινωνίας » ΤΟ 30% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ Πανελλήνιο Πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας με σύνθημα «Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή»

ΤΟ 30% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ Πανελλήνιο Πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας με σύνθημα «Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή»

Μέσο: ΤΟ ΠΑΡΟΝ
Ημ. Έκδοσης: 23/6/2013
Ημ. Αποδελτίωσης: 23/6/2013
Σελίδα: 22