Αρχική » Προγράμματα » Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή » Μέσα επικοινωνίας » ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΒΑΡΟΣ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ Πανελλήνιο Πρόγραμμα κατά της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας στη χώρα μας από το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΒΑΡΟΣ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ Πανελλήνιο Πρόγραμμα κατά της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας στη χώρα μας από το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Μέσο: Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ
Ημ. Έκδοσης: 7/6/2013
Ημ. Αποδελτίωσης: 7/6/2013
Σελίδα: 22