Αρχική » Προγράμματα » Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή » Μέσα επικοινωνίας » «ΧΑΝΩ ΒΑΡΟΣ – ΚΕΡΔΙΖΩ ΖΩΗ» Πρόγραμμα αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας υλοποιεί το «Αγία Σοφία»

«ΧΑΝΩ ΒΑΡΟΣ – ΚΕΡΔΙΖΩ ΖΩΗ» Πρόγραμμα αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας υλοποιεί το «Αγία Σοφία»

Μέσο: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: 27/7/2013