Αρχική » Προγράμματα » Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή » Μέσα επικοινωνίας » «ΧΑΝΩ ΒΑΡΟΣ – ΚΕΡΔΙΖΩ ΖΩΗ» Πανελλήνιο Πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας

«ΧΑΝΩ ΒΑΡΟΣ – ΚΕΡΔΙΖΩ ΖΩΗ» Πανελλήνιο Πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας

Μέσο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ημ. Έκδοσης: 6/6/2013
Ημ. Αποδελτίωσης: 8/6/2013
Σελίδα: 4